Kirjoitustyö

KATEGORIAT : Yhteiskehittäminen – Vapaaehtoistoiminta – Kokemusosaaminen – Asiakasosallisuuden Lisääminen – Sosiaalinen Vuorovaikutus – Potilasyhdistysten toiminnan tukeminen – Vaikuttavuuden arviointi – Jatkuva seuranta – Menestystekijät – Eriarvoisuus – Ratkaisukeskeisyys – Ennaltaehkäisevä Mielenterveystyö – Itsensä johtaminen ASIASANAT : Trauma, Identiteetti, Nuoruusiän masennus, Nuoruusiän yksinäisyys, Burnout, Psykiatrinen pakkohoito, Psykoosit, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Syvä masennus, Skitsoaffektiivisuus, Toipumisorientaatio – Itseilmaisu…

Pompannappi

Basistipojan tarina [ TRANSLATION AT THE END ] Olen aloittanut bassonsoiton alkeiden opiskelut. Olen yhden kerran tavannut opettajan Taisto Pulkkisen kanssa basso-opintojen tiimoilta. Suureksi avuksi näihin opintoihin opettaja näkee sen, että on harjoitellut 49 -vuotta kitaran soittoa. Hän ei kuitenkaan sano soittajiksi niitä, jotka eivät osaa nuoteista soittaa. Avuksi opintoihin hän näkee, että on innokas. Mitäpä…