Setting goals ~ Tavoitteen asettaminen

[ English translation
 reinterinnoemotivationalized 
on 28th Oct 2018 ]

TAVOITTEEN ASETTAMISESTA

Sam Mc'O
Sam Mc’O is a character developed by Jouni Sakari Kemppinen
 1. Mitä tahdon saavuttaa?
 2. Mikä on syy, tarkoitus tai hyöty, joka tavoitteen saavuttamisen kautta toteutuu?
 3. Ketä tavoitteeseen liittyy?
 4. Missä tavoite toteutuu?
 5. Mitä tavoitteelta vaaditaan, ja mikä sitä rajoittaa?
 6. Kuinka paljon ?
 7. Kuinka monta ?
 8. Mistä tiedät että tavoite on saavutettu?
 9. Kuinka tavoite voidaan saavuttaa?
 10. Mitkä ovat tavoitteen välitavoitteet?
 11. Kuinka todennäköisesti tavoitteen voi saavuttaa rajoitteet huomioiden?
 12. Tuntuuko tavoite toteuttamisen arvoiselta?
 13. Onko hetki oikea?
 14. Onko tämä sopusoinnussa muiden tavoitteiden/tarpeiden kanssa?
 15. Oletko oikea henkilö tähän tavoitteeseen?
 16. Onko hyödyksi tässä sosioekonomisessa tilanteessa?
 17. Milloin tavoitteen on toteuduttava?
 18. Voinko asettaa päivämäärän?
 19. Mitä voin tehdä enemmän puolen vuoden päästä?
 20. Mitä voin tehdä enemmän kuuden viikon päästä?
 21. Mitä voin tehdä enemmän viikon päästä?
 22. Mitä voin tehdä enemmän tänään?
 23. Mitä teen jos kohtaan ennakoimattomia ongelmia jotka syntyvät uuden tavoittelemisesta?
 24. Keneltä saan apua?
 25. Miten voin säätää tavoitetta tarvittaessa?
 26. Mistä saan voimaa pitää yllä päätöstäni tavoitteen saavuttamiseksi?

FIKSU TAVOITE ~ Fokus Indeksi Kuinka Saavutus Uusi

 1. Fokus – Mikä se kohdennettu erityinen, selkeä, ja hyvin määritelty muutoksen/parantamisen kohteeni/tavoitteeni oikeasti on?
 2. Indeksi – Millä indeksillä/mittarilla seuraan edistymistäni?
 3. Kuinka   – Kuinka pilkon tavoitteen osiin? Kuka tekee mitäkin? Kuinka asenteeni, kykyni ja taitoni sekä rahatilanne tukee tavoitetta? Kuinka todennäköinen toteutuminen on?
 4. Saavutus – Mikä saavutus on tavoitteessa oleellisinta/ merkityksellisintä/ realistisinta? Kenen kannalta? Tukeeko se muita tavoitteita/tarpeita?
 5. Uusi – Milloin tämä uusi tavoite toteutuu? Mitkä ovat seuraavat askeleeni tällä polulla uuteen ja parempaan? Miten pidän tämän tavoitteen tärkeänä? 
  Movember 2018
  “Movember is an annual event involving the growing of moustaches during the month of November to raise awareness of men’s health issues, such as prostate cancer, testicular cancer, and men’s suicide. The Movember Foundation runs the Movember charity event, housed at Movember.com.” — Wikipedia  TRANSLATION INTO ENGLISH

  About Setting goals What it is that you want to accomplish? What is the reason, purpose, or benefit ? Who are involved in making the target? Where will the goal take place? What is required of the objective, and what are the restricting constraints? Answer these questions : ‘How much … is needed ?’, ‘How many … are needed ?’ How do you know that the goal has been achieved? How can we achieve this goal? What are the milestones ? How likely can the goal be achieved with the restricting constraints? Do you feel that the goal is worthy , why? Is this the right moment? Is this in harmony with other objectives/needs? Are you the right person for this goal? Is it useful in this socio-economic situation? When is the objective to be achieved? Can you set any date? What dates can you set? Can you do ….. in half a year? Can you do …. within six weeks ? Can you do …. during a week? Can you do … today? What would you do if there are unforeseen problems arising from a new pursuit? From whom can you get help? How do you adjust the target when necessary? How do you maintain your decision to achieve this goal? 

  S.M.A.R.T in English is F.I.K.S.U in Finnish

  Specific ~ Focused – What is the specific, clear, and well-defined change/improvement that you really want to achieve ?

  Specific, significant, stretching, structured, supportive ~ Focused, fine, finalised, feel, fantasy 

   

  Measurable ~ Indexed – Which index/meter do you follow in order to record/assess/evaluate your progress and the impact the achievement has ?

  Measurable, meaningful, motivational, methods ~ Innovative, Easy, Immaterial, Implication, Impact

  Attainable ~ KnowHow – How do you split the target into smaller parts and what roles are needed, and how your attitude, abilities and skills, both the financial situation support the objective?

  Agreed upon, attainable, achievable, acceptable, action-oriented, accountability – Chemistry, Connotations, Comments, Kudos, Kiosk 

  Realistic ~ Scores – What is the most essential/most relevant/realistic objective? For whom it is important? What other goals/needs it supports?
  Realistic, relevant, reasonable, rewarding, results-oriented, reflection – Systematics, Simplest, Sources, Samples, Solutions, Scores 

  Timebound – Ultimate – When will the ultimate goal be reached ? What are your next steps on this path for a new and better solution? How do you maintain the project in your calendar? How do you use the achievement for something new ?

  Time-based, time-bound, timely, tangible, trackable, tracking ~ Ultimate, upright, understandable, usable, unbelievable

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s