SCR #

Includes English translation ~ Sisältää käännöksen englanniksi

Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin

SKR-# on lyhenne ja se tarkoittaa Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin. # -symboli tähdentää niitä yhdeksää mielen modaliteettia joita järjestelmä hyödyntää. Lyhenne voi tarkoittaa myös muita asioita. Alun alkaen lyhenne tulee sanasta ‘Sakarimatriisi’.

Yksinkertaisimmassa SKR-# järjestelmässä, yhdeksän värillistä korttia luovat joustavan työskentelytilan mielelle, jotta käytännöllisiä ja tuottavia yksinkertaisia ratkaisuja voidaan suunnitella yksilöille, ryhmille ja tiimeille.

Yleisluonteinen kuvaus siitä, kuinka järjestelmällä työskennellään on kirjoitustyön alla vuonna 2016.

Järjestelmän pätevöityneeksi käyttäjäksi tuleminen edellyttää koulutukseen osallistumista. Se on mahdollista sen jälkeen, kun kirja on julkaistu.

Kaikki kysymykset ovat tervetulleita, ne auttavat kirjoittamistyössä.

Artikkelikuvan sisältö on rakennettu erään kurssin henkilöiden valitsemista teemoista. [ Luottamus, Mahdollisuus, Muutos, Koti, Avain, Liikkeelle, Kantaa, Juttu, Hetki ]

Solution Centered Results

SCR is an acronym and it stands for Solution Centered Results. The # symbol emphasizes the nine modalities of the mind that the system utilizes. The acronym can mean many things though. In the first place the system was called Sakarimatrix.

In the simplest SCR-# system, the nine colored cards create a dynamic working place for the mind in order to project practical and productive simple solutions both for individuals, groups and teams.

The general definition of how to process with the system is being written during 2016.

Becoming a licensed user of the system requires participating a training. These become available after the book has been published.

All questions are welcome, they help in the writing process.

The image in the article image has been constructed from the themes chosen by the participants of a course. [ Trust, Possibility, Change, Home, Key, Get going, Carry, Story, Moment ]

Sorry Couldn’t Resist – From Denial to Affirmation

[ Image published in BitStrips on 16th April 2015 , but removed later , sorry .
Finnish translation below the image . Thank you, in gratitude _/\_ 
Kuva julkaistu BitStripissä 16. huhtikuuta 2015, mutta poistettu myöhemmin , 
olen pahoillani . Suomenkielinen käännös kuvan alla . Kiitos kiitollisena _/\_ ]

denial_to_affirmation

Sitä Kuitenkin Riittää ~ ‘Kieltämisestä myöntämiseen’

Usko: “Olemme vähemmän sokeita nykyään”, “Niin, moraalisesti”

Ihmettele: “Vahingoittavan käyttäytymisen voi muuttaa luovuudella”

Toivo: “Määritä fiksuja tavoitteita, ettei tarvitse sanoa: ‘Se vaan tapahtui'”

Tahdo sisäänpäin: “Vastuu on sitä, että tietää oikopäätä mikä on oikeutettua ja mikä ei ole”

Yhdennä: “Avaimia kelle vaan!” [ Käänsin ‘kieltämisen’ ‘myöntämiseksi’. Se on terveellinen ja luova selviytymisstrategia. ]

Tahdo ulospäin: “Vastuu sisältää myös, että on hyvätapainen ja kohtelias muita kohtaan”

Tunne: “Myöntäminen/vahvistaminen on avain helpottamaan toipumisen prosessia”

Ajattele: “Tietoisuus kehittyy, kun käytät siihen aikaa”

Aisti: “Totuus on ystäväsi, ja yksityiskohdat suojelijasi”

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s