Causes

I am interested in these causes ( among others too )

Olen kiinnostunut näistä näistä asioista ( muiden muassa )

Earth Language ( a symbol language developed by Mrs. Yoshiko McFarland )

gratitude

Earth Language ( symbolikieli, jonka on kehittänyt Rva. Yoshiko McFarland )

SCR-# ( Solution Centered Results – a tool for mental balance)

Solution Centered Results -SCR-# 

Jouni Sakari Productions
A1) Sensing SITUATION B2) Thinking PROPABILITY C3) Feeling LIFE NEEDS D4) Believing THAT & IN E5) Wondering POTENTIALITY F6) Hoping PERFECTION G7) Will inside REST H8) Will outside PRACTICE I9) Integration SYNTHESIS
SKR-# ( Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin - mielen tasapainon työkalu )

Water ( is the fundamental component of Life , and it must be protected )

under_water_fish_swim

Vesi ( on perustava Elämän osatekijä, ja sitä täytyy suojella )

School of My Own Life ( A page created by beLOVedSister in Spirit : SISR )

1510890_690901130950140_1646512724_n

Oman Elämän Koulu ( Sivu jonka on luonut RAKAStettu 
Hengen Sisar : SISR )

SOLU ( Student of Own Life University – We all learn from our lives )

12919923_216220122100081_5753079673926270562_n

SOLU ( O.E.Y.O - Oman Elämän Yliopiston Opiskelija - Opimme kaikki elämistämme )

Wonders ( I appreciate being open , and open minded , and I wonder a lot )

wonder_sakarimatrix_wordle

Ihmeet ( Arvostan avoimuutta, ja avomielisyyttä , ja ihmettelen paljon )

Flowers and Butterflies ( I love the beauty of the Nature )

perhonen_symbolina

Kukat ja Perhoset ( Rakastan luonnon kauneutta )

Because of Friendship ( Making beautiful memes is a hobby  of mine )

blessings_of_friendship

Ystävyyden vuoksi ( Kauniiden meemien tekeminen on harrastukseni )

Fountain House ( Mental health belongs to everyone )

14641969_1279844178701314_6935673835236281124_n
The image by  Jeroen van Beuningen
peruslogoyahooFountain House ( Mielenterveys kuuluu kaikille )

Highly Sensitive People ( A Facebook Group – Facebook ryhmä )

 

– You have a heightened awareness of subtleties in your environment, whether it’s sight, sound, touch, taste, or smell.

HSP aistii ympäristön hienovaraisuuksia, olipa se näkö-, kuulo-, 
maku- tai hajuaistin alueilla.

– You can become stressed out and upset when overwhelmed and may find it necessary to get away, maybe into a darkened room, to seek solitude, relief and comfort.

HSP rasittuu ja järkyttyy kun ärsykkeitä on liikaa ja voi kokea 
tarpeelliseksi vetäytyä pois, ehkä pimennettyyn huoneeseen, 
etsiäksee yksinäisyyttä, helpotusta ja lohtua.

– You are very creative.

HSP on hyvin luova.
hsp_artist
HSP Artist ~ Just because I AM ~ (c)  Jouni Sakari, 2017

– You are very conscientious, hardworking, and meticulous, but may become uncomfortable and less efficient or productive when being watched or scrutinized.

HSP on tunnollinen, kova tekemään työtä, ja huolellinen, 
mutta voi muuttua tehottomaksi ja vähemmän tuottavaksi ja tuntea 
olonsa epämukavaksi jos häntä katsotaan tai tarkkaillaan

– You feel compelled to file and organize things and thoughts, also enjoy simplicity and may become overwhelmed or even immobilized by chaos, clutter, or stress.

HSP tuntee pakonomaista tarvetta arkistoida ja järjestää ajatuksia 
ja ajatuksia, pyrkiä nauttimaan yksinkertaisuudesta ja saattaa 
häkeltyä tai tulla toimettomaksi kaaoksen, sotkun ja stressin takia.

– You are very uncomfortable when feeling things are getting out of your control.

HSP kokee olonsa epämukavaksi kun tuntee että asiat ovat oman kontrollin 
ulkopuolella.

– You may experience mood swings, sometimes occurring almost instantly and can also be affected by other people’s moods, emotions and problems.

HSP voi kokea mielialan vaihteluita, jotka tapahtuvat lähes 
välittömästi ja hän voi myös liikuttua muiden ihmisten mielialasta, 
tunteista ja ongelmista.

– You have a deep, rich, inner life, and may also have vivid dreams.

HSP:llä on syvä, rikas sisäinen elämä, ja usein myös eläväiset unet.

– You are very intuitive and you feel that you can usually sense if someone isn’t telling the truth or if something else is wrong.

HSP on varsin oivaltava ja hän kokee että voi aistia milloin 
joku ei kerro totuutta, tai joku muu asia on väärin.

– You get concerned and think or worry about many things, and have also been told “you take things too personally.”

HSP huolestuu ja ajattelee tai huolehtii monista asioista, 
ja hänelle on myös sanottu "otat asiat liian henkilökohtaisesti"

– You have had the experience of “cutting people out” of your life.

HSP:llä on kokemuksia siitä, miten "ihmissuhde katkaistaan" 
omasta elämästä

– You were considered quiet, introverted, timid, or shy as a child.

HSP:tä on pidetty lapsena hiljaisena, sisäänpäin kääntyneenä, 
arkana, tai ujona.

Mandalas ( Meditating by looking at harmonious images )

hugh_conversation_html_m64d2202e
A Mandala by Hugh Nimmons, The Mandalaman – post processed to a card with the image of the Creator by J.S.K
Mandalat ( Mietiskely tasapainoisia kuvia katselemalla)