Who is J. SAKARI

2017-03-26_J_Sakari_2016_by_J_J_Haenninen

J. Sakari Kemppinen is 
Systems Architect, 
Designer, Artist , 
Private Entrepreneur ,
Author , Consultant ...

“I am born anew every day, that is why I follow my age in days”– J. Sakari K.

INFP

Jouni Sakari Productions
Dyade theme featured image size 1800x1280px

J. Sakari K. (olivette1979) is, according to Personality Typing, an INFP

 1.  Internally imaginary (i)
 2. iNtuitively natural (N)
 3.  a fine Feeler (φ), and
 4. openly Perceiving (π)

He was born on 12th April 1962 , and today , on 18th of May 2018 he is celebrating his 20490th birthday . He loves languages , psychology , philosophy , photography , nature , playing guitar , chess ,  making comics , drawing , painting , learning … and system design .

Work

His working career has been computer related, which has given him systematic and analytical approach to problems and working with them. He has wide experience from different tasks in the computing industry, and his greatest forte is in creativity, and learning by himself.

Combining the practical knowledge of computing with interest in the humanistic sciences, has made it possible for him to develop a simple solution centered working method, that is being birthed into a publication. The method is named Solution Centered Results (SCR-#), and it uses a special set of cards. The method can also be used as a basis for programming specialized applications for computers.

He empathizes the importance of

 1. Follow-up
 2. Personal Guidance
 3. Peer-to-peer Support
 4. Facilitation (in developing independence)scr_smiley

Consulting

As a consultant he would be characterised as an experienced specialist, who can empathize with the customer’s problems and needs, who can create trust, who  provides inspiration, and who can find straight-forward solutions and guidelines for betterment of the future.

Coaching

Jouni Sakari is a coach, and peer group leader.

~ ~ ~

“Synnyn joka päivä uudestaan. Tästä syystä lasken ikäni päivissä” — Jouni Sakari

INFP

Jouni Sakari (olivette1979) on persoonallisuus typologioiden mukaan INFP

 1. sIsäisesti kuvitteellinen (i)
 2. iNtuitiivisesti luonnollinen (N)
 3. Fiini tunneihminen (φ)
 4. Pääosin havainnoiva (π)

Hän on syntynyt 12. päivänä huhtikuuta 1962 , ja tänään , toukokuun 18. pv 2018 hän juhlii 20490:ttä syntymäpäiväänsä .

Hän rakastaa kieliä , psykologiaa , filosofiaa , valokuvausta , luontoa , kitaransoittoa , shakkia  , sarjakuvien tekemistä , piirtämistä , maalaamista , oppimista … ja systeemisuunnittelua .

Työ

Hänen työuransa on liittynyt tietokoneisiin, joka on antanut hänelle systemaattisen ja analyyttisen lähestymistavan ongelmiin ja niiden kanssa työskentelemiseen. Hänellä on laaja kokemus erilaisista tehtävistä tietokonealalla, ja hänen suurin vahvuutensa on luovuudessa ja kyvyssä oppia itsenäisesti.

Jouni Sakari
EST. 1963 ROUGH ORIGINAL APPAREL FOR STARS

Kun hän on yhdistänyt tietojenkäsittelyn käytännöllisen osaamisen ja kiinnostuksen humanistisiin tieteisiin, sen seurauksena on syntymässä julkaisuksi yksinkertainen ratkaisukeskeinen työmenetelmä. Menetelmän nimi on Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin (SKR-#), ja siinä käytetään korttisettiä. Menetelmän perustaa on myös jatkossa mahdollista käyttää erikoistuneiden sovelmien ohjelmoimiseen tietokoneille.

Hän korostaa seuraavien asioiden merkitystä

 1. Seuranta
 2. Henkilökohtainen ohjaus
 3. Vertaistuki
 4. Helpottaminen (omatoimisuuden kehittämisessä)

Konsultointi

KonScreen Shot 03-17-16 at 05.11 PMsultoijana häntä voisi luonnehtia kokeneeksi erikoisasiantuntijaksi, joka pystyy eläytymään asiakkaan ongelmiin ja tarpeisiin, joka pystyy luomaan luottamusta, joka saa aikaan innostusta, sekä kykenee löytämään suoraviivaisia ratkaisuja ja suuntaviivoja tulevaisuuden parannuksiin.

Valmentaminen

Jouni Sakari on valmentaja ja vertaisryhmänohjaaja. Lisäksi hän järjestää kirjoituskursseja ja on tukihenkilö.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s