Ilmoittaudu – Imatran Vapaaehtoisten päivä 5.12.

VAPAAEHTOISEN OSALLISUUDEN FASILITOINTI

Ilmoittaudu – Come along : >>> https://vapaana.wordpress.com/contact/ <<<

My own involvement is focusing. Today (2nd December,2019) I am putting up cooperation, sending messages to partners here in Imatra, information about the upcoming Volunteer Day 5.12. The ”Minimum Fair” event, which aims to

 • coordinate the visibility, involvement and synergy of volunteering. In the future,
 • how to use the Imatra Volunteer site on the library’s lobby bulletin board,
 • how third sector volunteers could benefit from the cooperation
 • how different support and assistance channels can be found and utilized
 • what volunteering is available in our city
 • how to coordinate the facilitation of volunteering
 • how to better communicate and organize the production and presentation of culture

Below are open invitations, so if you are in the community in question. day, WELCOME!

YOU MAY SHARE, AND FORWARD, ”Ideas do not survive, they must be done” – A.N. Whitehead

Oma osallisuus senkun fokusoituu . Tänään (2.12.2019) olen laittanut yhteistyötahoille täällä Imatralla tietoa tulevasta Vapaaehtoisten päivän 5.12. ”Minimum Fair” – tapahtumasta , jossa on tarkoitus

 • koordinoida vapaaehtoistyön näkyvyyttä, osallisuutta sekä synergiaa .
 • Ideoimme jatkossa mm.miten Vapaaehtoinen Imatra -sivustoa voisi hyödyntää kirjaston ala-aulan tiedotustaululla ,
 • kuinka kolmannen sektorin vapaaehtoistyöntekijät voisivat hyötyä yhteistyöstä
 • miten erilaiset tuki- ja avustuskanavat ovat löydettävissä ja hyödynnettävissä
 • mitä vapaaehtoistyötä on tarjolla kaupunkimme alueella
 • miten vapaaehtoistyön fasilitointi koordinoidaan
 • miten kulttuurin tuottaminen ja esiintyminen olisi helpommin tiedotettavissa ja järjestettävissä

Alla avoimet kutsut, joten jos olet paikkakunnalla ko. päivänä , TERVETULOA !

SAA JAKAA JA VÄLITTÄÄ

”Ideat ei säily, niistä pitää tehdä jotakin” — A.N. Whitehead

Jouni Sakari Kemppinen, Vuoksenniskantie 51 B 16, 55800  IMATRA, Puh. 040 964 4910

”Järjestän vapaaehtoisena Imatralle minimessuja, olen päätoimittajana Vapaaehtoinen -lehdessä. Tarkoituksena on tuoda vapaaehtoistyötä näkyville, luoda uudenlaista toimintatapaa, ja edistää osallisuuden, vertaisuuden ja vapaaehtoisuuden kautta kansalaisten mahdollisuuksia yhteiskunnassa” — Jouni Sakari

Invitation_ENGLISH

Kutsu_FINNISH

VOIT ILMOITTAUTUA MYÖS HIIOP.FI -KAUTTA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s