WE WANT TO LOVE A DAY FOR FATHER <3 ~ <3

A TRIBUTE FOR GRANDFATHER’S

Jouni Sakari
Jouni Sakari says : ” Blessings from His heart to my Heart , and from My Heart to your Heart , and all those close to Your Heart “

Original text

The Original text , shared by dear beLOVEd Sandra Irene in Facebook : 

I found a wonderful tribute for Grandfather’s, still looking for Great Grandfathers~~ I know several who would enjoy seeing this.

” Grandfathers are Fathers who are Grand. Restoring the sense that our most precious things Are those that do not change much over time. No love of childhood is more sublime, demanding little, giving on demand, far more inclined than most to grant the wings Allowing us to reach enchant~ed lands. Though Grandfathers must serve as second fathers, Helping out with the young and restless hearts, Each has all the patience wisdom brings , remembering our passions more than others, soothing us with old and well~honed arts.”

HAPPY FATHER’S DAY  ~ 

There in every memory
See his love and care
Strength and hands to count on
Freely he does share
Provider, toil so faithfully
To make our dreams come true
Give strong and tender discipline
Though it is hard to do
A Father is God’s chosen one
To lead the family
And point it to His will for life
Of love and harmony…

Translation into Finnish by Jouni Sakari

“Isoisät ovat isiä, jotka ovat Suurenmoisia. He palauttavat meidät siihen tunteeseen, että arvokkaimmat asiamme ovat niitä, jotka eivät paljonkaan muutu ajan myötä. 
Mikään lapsuuteen kohdistuva rakkaus ei ole sen ylevämpää, vähemmän vaativaa, tarpeeseen vastaavampaan, ja taipuvaisempi kuin mikään muu , antamaan siivet.
Jotka sallivat pääsyn lumoaviin maihin, 
Vaikka isoisän on toimittava kakkosisänä, 
Auttamalla nuoria heidän levottomien sydämiensä kanssa , 
Heillä on kaikki se kärsivällisyyden mukanaantuoma viisaus, 
joka muistaa intohimomme paremmin kuin kukaan muu, joka rauhoittaa meitä vanhalla ja täydellisellä taidolla.
TOIVOMME ILOISTA PÄIVÄÄ ISÄLLE  ~  

Jokaisessa muistossa 
huomaa hänen rakkautensa ja huolenpitonsa.
Ne vahvat kädet ovat ne joihon voit luottaa 
ja ne kädet, hän vapaasti antaa sinun käyttöösi.
Kaiken varmistaja, hän joka luotettavasti raataa
unelmiemme toteuttamisen eteen.
Nämä kädet, vakaasti ja hellästi ojentaa 
niin kovin vaikeassa tehtävässä.
Isät ovat Jumalan valitsemia
johtamaan perheen eteenpäin
siihen Elämäntahtoon,
joka on : täydellistä Rakkautta ja tasapainoista Sovintoa. ” kääntänyt Jouni Sakari

Takaisinkäännös ( Google -kääntäjä ) – Retranslation ( with Google translator)

“Grandfathers are fathers who are great.
They return us to the feeling
that our most valuable things are those
that do not change much over time.

No childhood love is more sublime,
less demanding,
more responsive to the need,
and more inclined to give wings
than anything else.

Who allow access to enchanting countries
Although grandfather must be second,
Helping young people with their troubled hearts,
They have all the wisdom that comes with patience,
who remember our passion better than anyone else
who calms us with old and perfect skill.

WE WANT TO LOVE A DAY FOR FATHER  ~ 

In every memory
notice his love and care.
Those strong hands are the ones you can trust
and those hands, he freely gives you access to.

All in all, he reliably tracks
to fulfill our dreams.
These hands, firmly and gently stretch out
in such a difficult task.

Fathers are chosen by God
to lead the family forward
to the Spirit of Life,
which is: perfect love and balanced reconciliation.”

Blessings from His heart to my Heart , and from My Heart to your Heart , and all those close to Your Heart — Jouni Sakari

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s