Kirjoitustyö

KATEGORIAT : Yhteiskehittäminen – Vapaaehtoistoiminta – Kokemusosaaminen – Asiakasosallisuuden Lisääminen – Sosiaalinen Vuorovaikutus – Potilasyhdistysten toiminnan tukeminen – Vaikuttavuuden arviointi – Jatkuva seuranta – Menestystekijät – Eriarvoisuus – Ratkaisukeskeisyys – Ennaltaehkäisevä Mielenterveystyö – Itsensä johtaminen

ASIASANAT : Trauma, Identiteetti, Nuoruusiän masennus, Nuoruusiän yksinäisyys, Burnout, Psykiatrinen pakkohoito, Psykoosit, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Syvä masennus, Skitsoaffektiivisuus, Toipumisorientaatio – Itseilmaisu – luovuus, Elämäntarinan merkitys, Vertaisuuden merkitys, Klubitalomallin kuntouttava vaikutus, Kokemusasiantuntijuus, Sairastamisen häpeästä vapautuminen – Antistigmatyö, Itsenäistyminen, Kolmikantamalli, Luova ryhmätoiminta, Seurannan ja palautteen merkitys kuntoutumisessa, Psyykenlääkkeiden haittavaikutukset, Väkivallan uhrin tuki ja auttaminen, Tukihenkilötoiminta, Erityisherkkyys, Puolustusmekanismit, Psykologiset selviytymiskeinot, Ratkaisukeskeisyys, Käytäntöjen muuttaminen ohjelmoinnilla, Elämäntapojen muutos, Terveyden omaseuranta, Ongelmien mallintaminen, Ongelmien kuvaaminen, Identiteetti ja eheytyminen, Vapaaehtoistyön merkitys

“Mä sanoin yhtä mun parasta ystävää kerran ‘sarkastiseksi vittupääksi’. Siinähän nyt luulisi menevän sukset ristiin lopullisesti ystävän kanssa. Mutta ei hätä kuitenkaan ollut niin vakava kuin kuvasta saattaisi päätellä. Eli mitään vahinkoa ei tapahtunut. Minähän se olen itseni paras ystävä. ”

Kehittäjänä ja kokeilukulttuurin edustajana, taitavana tiedon esittäjänä ja elusidoijana olen innoissani täällä propellipäissä, koska koen kuuluvani tähän yhteisöön jossa on hieno kannustava kilpailuhenki. Siis oikeesti mun sydän kokee iloa täällä.

Minun elämänpolku on ollut hyvin erikoinen, ainakin luulen niin, mutta voin olla väärässä. Jokaisella ihmisellä on sellaista tietoa, mitä ei ole kenelläkään muulla. Siitä tulee ihmiselle se vahvuus, johon voi luottaa. Luovuus ja pyrkiminen inhimilliseen tavoitteeseen, olen humanisti.

Etuoikeutettu koen olevani siinä mielessä, että pystyn vaikuttamaan ja olemaan osallisena yhteiskunnassa yhä edelleen, enkä ole menettänyt lapsen mielen kykyä keksiä luovia ratkaisuja. Pystyn tekemään päätöksiä, ja toimimaan niiden mukaan. Suomessa on hyvä vapaus tällaiseen toimintaan.

Työkokemusta minulla on mm. raportointijärjestelmistä, mittareiden rakentamisesta, muutosmittauksista. Omaa autenttisuuden, rehellisyyden ja avoimuuden strategiaa toteutan käytännössä kehittämälläni ratkaisukeskeisellä työmenetelmällä. Viimeisen referenssini on Kaksisuuntaiset ry:n yhteisöblogin fasilitointi.

LÄHTEET :

(1) KUVA : CIDI VENEZUELA FACEBOOK , https://www.facebook.com/CIDIVenezuela/photos/a.489556367899748/844574942397887/

(2) Jouni Sakari Kemppisen käsikirjoitukset, unpublished 1962-2019

(3) Kaksisuuntaiset ry – Mielen Mainingeista yhteisöblogi , 2019, Jouni Sakarin artikkelit

One comment

  1. In regard the image , that has been shared , it might be considered as ‘violent and distressing’ . Many times the reality is, and showing this image gives attention to the fact, that my life has been very difficult. When you want to know more of what my writing project is about , please take contact via email . Thank you for your time , blessings from my Heart to your Heart and all those close to your Heart — Jouni Sakari

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s