Omat askeleet

Keho

Olen kehittänyt ratkaisukeskeisen työmenetelmän, joka on kymmenen askelta kolmessa vaiheessa.

Suoraan keskeisiin ratkaisuihin -työmenetelmän lyhyt kuvaus

TILANNE

Kuvitellaan että tämä on ‘mielen talo’ ja siinä on sisäänkäynti alakerrassa. Milloin tällaista menetelmää tarvitaan? Silloin kun sulla on ongelma!

Homeostaasi
Tasapainon hakeminen on SKR-# matriisin tärkein tarkoitus (C) 2019 Jouni Sakari Kemppinen

Prosessi lähtee sisäänpäin huoneesta Problem , eli jossain konkreettisessa tilanteessa , ympäristön paineessa , saadaan selville käsinkosketeltavia tosiasioita. Se voi olla myös sisäinen tosiasia, koska kaikki mitä aistien kautta koetaan on siinä tilanteessa ! Sense 

Kolmikantaprosessi
SKR-# on kolmivaiheinen prosessi , joka voidaan kuvata vuokaavioina (C) Jouni Sakari Kemppinen , 2019

Käsiteltävään tilanteeseen ei liity vain aistitieto, vaan sitä myös järkeillään. Kyky tehdä johtopäätöksiä ja ratkaista ongelmaa älyn avulla ( Think ). Järjen avulla pystytään tulkitsemaan menneisyyden syitä, mutta myös arvioimaan todennäköistä tulevaa seuraamusta tilanteesta.

Jouni Sakari Kemppisen kehittämä menetelmä SKR#
SCR-# käsitteitä (C) 2019 Jouni Sakari Kemppinen

Palataan kartalle, ja tajutaan, että ‘mielen talon alakerrassa’ on myös tunteet. Aivan samoin kuin ajattelu on arvioinnin työkalu, ovat myös tunteet. Tunteet tulevat tekemään päätöksiä tarpeiden perusteella . Mitä siis pitäisi tilanteessa tehdä, koska tunnetila vaatii jotain? FEEL  

Tärkeää kukoistusta
Symbolit ovat tärkeitä , ohjauskuvat tärkeämpiä , ehkä mielikuvituksen unet ja unelmat kaikkein tärkeimpiä (C) 2019 , Jouni Sakari Kemppinen

Pieni yhteenveto on aina kolmen askelen jälkeen paikallaan . Ollaan nyt tässä kukkasessa saatu selville, että aistiminen, ajatukset ja tuntemukset kuuluvat tilannetitoisuuteen oleellisesti.

Tässä kukkasessa on käytetty symboleina Earth Language -symbolimerkitsemistavan komponentteja.  Tämä voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta ihminen rakastaa monimutkaisia asioita. Aivomme tuottaa käsittämättömän paljon mahdollisuuksia ratkaista ongelmia ja selvitä haasteista, joita elämässä voi kohdata.

TAVOITE

Kun tilanne on joten kuten hallinnassa, on jo yleensä ihminen tehnyt jotain asian hoitamiseksi . Teemme päivittäin kymmeniä tuhansia valintoja, ja niiden tekeminen tähtää johtonkin korkeampaan tavoitteeseen. Ihmistä tietojenkäsittelijänä ei voi verrata tietokoneeseen. Ihmisen toiminta ohjautuu johtonkin ‘kuvaan’, ja hienosäätö tapahtuu ohjauskuvan suuntaan. Näin itse miellän ihmisen mielen ohjausjärjestelmänä.

Tilannetietoisuus
Ihmismielen tilannetietoisuus koostuu Sakari Matriisissa kaikista mielen funktioista, niiden yhdessä synnyttämästä tilannetietoisuudesta (C) 2019 Jouni Sakari Kemppinen

Tilannetietoisuus on siis koko ajan motivaatiossamme, ja elämä on antanut siihen meille aistit, ajattelun ja tunteet. Mitä muuta meillä on ? Tavoitteen suuntaan mennessämme tulee ensimmäiseksi mieleen muisti ja hyväksi opitut käytännöt . Oppiminen on jonkinlainen kategoria asioista, joita on kannatanut tehdä, jotta on saanut sitä mitä on tarvinnut. Believe

Luovuus tasapainottaa
Luovuus etsii keinoja ongelmanratkaisussa . Samoin myös se tasapainottaa (C) Jouni Sakari Kemppinen, 2019

Ihmettely antaa meille kyvyn, jota voisi pitää inhimillisenä ‘superkykynä’.  Se on virtuaalinen tila, jonka aivot voi synnyttää ongelmanratkaisun avuksi. Se on enemmän kuin mikään malli tai rakennelma jonka ihminen on ajattelemalla rakentanut. Taide ja luovuus ovat välttämättömiä. Wonder 

Myöntämällä valinnan voi löytää vastuun
Defence mechanisms . Denial of responsibility acceptance of choice (C) 2019 Jouni Sakari Kemppinen

Yksinkertaisia malleja, kuten Suoraan Keskeisiin Ratkaisuihin (SKR-#) työmenetelmää voi soveltaa luovuuden avulla monella tavalla. Yksinkertainen viitekehys voi mahdollistaa äärettömän monia tapoja sitä käyttää? Toivon näkökulmasta tässä kaaviossa on luokiteltu puolustusmekanismeja tavoitteena vapaan valintakyvyn myöntäminen ja harmillisen käyttäytymisen lopettaminen sen avulla. Tätä on ratkaisukeskeisyys terapiamenetelmänä. Hope

Triangle process
(C) Jouni Sakari Kemppinen , 2019

Väliraportti on taas paikallaan. Valitsen tähän kuvan, joka liittyy tavoitteen tämän menetelmän kuvaamisen havainnollistamiseen. Vakaalla kolmikantamallilla , eli ammattilaisen , kokemusasiantuntijan ja asiakkaan/potilaan yhteiseen tapaamiseen. Voisi ajatella, että Asiakas/potilas on se, jolla on ongelmanratkaisua vaativa ’tilanne päällä’. Ammattilainen pystyy rakentamaan tähän ongelmaan ‘tavoitteellista’ fokusta kaikkein suurella tietomäärällä. Jatkossa kyse on tämän tavoitteen hyväksymisestä, oman valinnan tekemisestä ja käytännön jalkauttamisesta. Kokemusasiantuntija osaa jalkauttaa asian käytäntöön. Kokemusasiantuntijuuden osaaminen liittyy fasilitoimiseen mitä ratkaisevammalla tavalla.

KÄYTÄNTÖ

Muista levätä kunnolla. Päätökset ja ongelmat vaativat voimavarojen kasaamista. Täytyy olla varma siitä, että on tilanteen ymmärtänyt oikein. Siihen kuuluu siis tarpeet ja joku suunta, mihin päin voi mennä luottavaisesti. Joskus voi tajuta olevansa perillä 😉

Ennen kuin teet mitään älä tee mitään
Ennen kuin teet mitään, älä tee mitään. ( Kuva Internetistä , lähde tuntematon 😉 — Buddha )

Kun herää aamulla, niin tavallaan jokainen rakentaa oman päivänsä. Kokemustieto ja muu tieto auttaa tekemään valintoja. Se ettei valintojen tekeminen muuttuisi liian raskaaksi, tarvitaan tukea ja apua. Ihminen on moniulotteinen. Olemisen tasoja voidaan mieltää fyysinen, biologinen, sosiaalinen, yksilöllinen ja henkinen huippukokemus. Jokaisella tasolla voi edetä, vaikka muut eivät sitä ymmärtäisi tai sitä ei voisi edes muille ilmaista. Ihmisen keho on kuitenkin käyttöliittymä todellisuuteen, joten liikkeellä on mahdollisuuksien mukaan pysyttävä. Tahto

Mikä kuva sinua ohjaa ? 

Keho
Keho on ihmismielen käyttöliittymä todellisuuteen. (C) 2019 Jouni Sakari Kemppinen  Jouni Sakari

Sakari Matriisi mallia voi soveltaa omaan toimintaan. Olen soveltanut sitä vapautuakseni mielenterveysdiagnoosin kahleista. Lisäksi sitä voi soveltaa tiimityössä, esimerkiksi nettisivujen suunnittelussa käytin hyödykseni. Systeemi on muuttunut osaksi toimintatapaani, enkä välttämättä osaa tarkkaan kertoa, miten aina siten sovellan. Mutta minua voi varmaan mallintaa? Benchmarkkaaminen ei ole kielletty, mutta SKR-# järjestelmän soveltaminen, käyttäminen ja hyödyntäminen vaatii luvan minulta! Näitä lupia olen joitain jo myöntänyt. Lisenssin saamiseksi on jo olemassa kuvaukset.

Jos kiinnostuit tästä ratkaisukeskeisestä työmenetelmästä, ota yhteyttä : >> CONNECT  Jouni Sakari 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s