kOTU – Kokemusasiantuntija Opintojen TUkena

TERVEYSOPIN TUNTI  - ENNALTAEHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ
Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö . Kokemusasiantuntijan osallisuus oppilaitosyhteistyössä voi toimia esimerkiksi yläasteikäisten terveydenopintunneilla . Tällöin kokemusasiantuntija tuottaa tukea opintoihin tavalla, jota oppilaitos ei voi muuten tuottaa. Lisäksi vertaistoiminnan tuki , esimerkiksi  oppilaiden oma vapaaehtoinen keskinäinen tuki toisille , koulun omien  tukioppilaiden osallisuus,   ja näiden ympärille rakentuneiden palveluiden hyödyntäminen , joita voidaan tuottaa mm. rekisteröityjen yhteiskunnan tukemien yhdistysten kautta,  ja itsenäisen kokemusasiantuntijuuden yrittämisen kautta, saisi täten  opinto-ohjelmissa itsenäisenä palvelun tuottajina osallisuutta, jolla on merkittävä rooli ja yhteiskunnallinen vahva vaikuttajuus. Tämän osoittamiseksi määritellään vuoden 2019 aikana kOTU ( Kokemusasiantuntija Opintojen TUkena ) -hanke, jossa rakennetaan arviointimenetelmiä ja -käytänteitä  PILOT -hankkeena yleisesti hyödynnettävän mallin rakentamiseksi.  Kts. KOME -hanke Innokylässä : https://www.innokyla.fi/web/jouni-sakari.kemppinen  JSK 

kOTU -hanke Innokylässä on määritelyssä

kOTU = Kokemusasiantuntija Opintojen TUkena

LÄHTÖKOHTA 

Kokemusasiantuntijan menestystekijöiden rakentamisessa osallisuus toimintatutkimuksen osalta erilaisissa hankkeissa on mahdollista monella tavalla. 

TAVOITE 

Kokemusasiantuntijan osallisuutta voidaan rakentaa oppilaitosyhteistyössä . Tässä on PILOT -hankkeena syntymässä projekti  jossa yläasteikäisten koululaisten terveysopin tunnille rakennetaan ennaltaehkäisevän mielenterveystyön oppituntija yhdessä koulun  

(1) tukioppilaiden , 

(2) nuorten vertaistoimijoiden omien palvelujen tuottajien : esim. Apua Nuorille -tiimin , 

(3) sairaanhoitopiirin koulujen terveydenhoitajien 

(4) kuntien koululaitosten kanssa . 

TOIMINTA 

Käynnistetään suunnittelua vuoden 2019 aikana ja rakennetaan kokemusasiantuntijan menestystekijöiden mittaria yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on hyödyntää KOME-hankkeeseen kuuluvan kOPO -osahankkeen yhteydessä syntyvää tietoa ja tuloksia. 

Rakennetaan mallia kokemustiedon osallisuudesta opetussuunnitelmien yhteyteen. Yhteydenotot : Koulutettu kokemusasiantuntija, vertaisohjaaja : Jouni Sakari Kemppinen , Puh. 040 964 4910 , jounisakari.k (at) gmail.com .

Hankkeelle perustetaan oma työtila vuoden 2018 loppuun mennessä johonkin virtuaaliseen sosiaalisen median ympäristöön, jotta sen hallinnointi on helposti mahdollista.

Ensimmäinen kokous aiheen tiimoilta järjestetään Imatralla vuoden 2019 tammikuussa. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s