Every Breath – Basso Profundo

Musiikkiopintoja

[ TRANSLATION AT THE END ]

Olen ostanut sähköbasson ja nauttinut sen soittamisesta silloin tällöin. Basso  on mieleinen, koska voin soittaa myös vasemmalla kädelläni täysipainoisesti, vaikka siitä on vasen nimetön ensimmäisestä nivelestä poikki.

Muusikko, Trubaduuri
Trubaduuri , muusikko , musiikinopettaja Taisto Pulkkinen. 9.8.2018 , (C) 2018 Sakari Ohjelmistot

Olen lisäksi saanut Taisto Pulkkiselta loistavaa juuri minulle sopivaa koulutusta musiikkiin. Hänen inspiroimaan olen alkanut käyttämään MuseScore -ohjelmaa, joka on ilmainen musiikin nuotinnosohjelma (EVERY BREATH, LYRICS: JOZ). Sen avulla olen pystynyt kirjoittamaan omia laulujani talteen. Myös uusia sävellyksiä on syntynyt jo kymmeniä. Olen Facebookissa lukenut Jozzie Bee Ellisonin lyhyitä tilapäivityksiä, jotka ovat kuin runoja. Niiden vokaalirakenteista pompahtaa päähäni melodioita. En osaa selittää tätä tapahtumaa, melodiat vain tulevat ja soivat päässäni.

Bassoavain
BASSOAVAIN : F

Kun melodia alkaa tulla, otan yleensä kitaran ja etsin laulun soinnut. Sitten menen koneen ääreen ja koitan miettiä mikä on laulun tahtilaji. Tähän pähkäilyyn menee minulta tosi kauan. Monasti laulut ovat C (4/4), tai 12/8. Välillä en tiedä mikä tahtilaji toimii, joten kokeilen kaikkia. On kiva leikkiä ohjelmalla ja opetella sen toimintoja.

Minulle kaikki oppiminen pitäisi mennä leikin kautta? — Jomppa

Nuottien lukeminen viivastolta ei ole minulle helppoa, varsinkaan, kun bassoavaimessa ovat nuotit F-avaimessa ! Eli viivalla oleva nuotti ei olekaan se mihin olen tottunut. Parhaiten osaan bassonuotteja lukea tabulatuureista, joita pystyn seuraamaan suhteellisen helposti.  Onkohan tässä taustalla se, että olen varastokirjanpitäjänä tottunut syöttämään numeroita näppäimistöltä.

Ehkä joku omassa tavassani muistaa asioita liittyy numeroihin ja merkkeihin. Olenhan nopea konekirjoittaja, ja moni ihmettelee sitä, että pystyn kirjoittamaan jotain tekstiä samalla kun keskustelen muista asioista ihmisten kanssa. Aivoissani on joku aliohjelma merkkien käsittelyyn, ja sellaisesta nopeudesta on ilman muuta hyötyä myös musiikin merkitsemisen hallinnassa.

Every Breath

Every_Breath_JS_viilattu-1
Every Breath (C) Jouni Sakari Kemppinen, Joz Ellison, 2018
Every_Breath_JS_viilattu-2
Every Breath (C) Jouni Sakari Kemppinen, Joz Ellison

TRANSLATION CHECKED BY A HUMAN

/ BOT / Music Studies I have bought electric bass and enjoyed playing it every now and then. Basso is nice because I can also play with my left hand full and it does not hurt even though the left unnamed has broken off from the first joint. My teacher Mr. Taisto Pulkkis has given me the right training for music. He inspires me to use the MuseScore program, which is a free music swapping program (EVERY BREATH, LYRICS: JOZ). It allows me to write my own songs. There have been dozens of new compositions. Where do they come from? I have read on Facebook Jozzie Bee Ellison’s short status updates, which are like poems. Their vocal structures give me both rhythm and melody easily. I can not explain this event, melodies just come and ring in my head. BASSOAVAIN: F When the melody starts to come, I usually take the guitar and look for the chords of the song. Then I go to the machine and try to think about the tempo of the song. This is, for some reason, difficult for me. Many songs are C (4/4), or 12/8. Sometimes I do not know what kind of action works, so I try different possibilities. It’s nice to play with the program and learn its functions. For me, should all learning go through play? It’s not easy to read the notes from the score line, especially when you have the notes in the F-key in the bass key! That is, the line in the note it is not what I’m used to. I can best read the bass notes from the tabulatures that I can track relatively easily. This may be driven by the fact that I have done accounting and used to enter numbers from the keyboard. Maybe one of my own ways to remember things related to numbers and characters. I’m a quick typist and many wonder how I can write some text while discussing other things with people. In my brain, there is some subprogram for handling the characters, and such speed is of course also useful in managing music markup. / EOT /

KUN haluat oppia musiikin apuohjelmien käyttöä, >>> ota yhteyttä ! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s