Pompannappi

I didn't know that...

Basistipojan tarina

[ TRANSLATION AT THE END ]

Olen aloittanut bassonsoiton alkeiden opiskelut. Olen yhden kerran tavannut opettajan Taisto Pulkkisen kanssa basso-opintojen tiimoilta. Suureksi avuksi näihin opintoihin opettaja näkee sen, että on harjoitellut 49 -vuotta kitaran soittoa. Hän ei kuitenkaan sano soittajiksi niitä, jotka eivät osaa nuoteista soittaa. Avuksi opintoihin hän näkee, että on innokas.

Mitäpä muuta sitä voisi olla, kun haluaa onnistua.

Cis -duuri harjoituksia aloittelevalle basistille on kirja, joka ei jätä ketään kylmäksi.  Mikäli niin kävisi, niin sitten poltetaan vaikka banjoja.

I didn't know that...
Bassonsoiton opiskelua voi tehdä monella tapaa, kirja aloittevalle basistille tulossa . Sisältää harjoituksia, vitsejä ja musiikkitietoutta.

Sormi

Vasemman käden nimetön on kirjoittajalla poikki ylimmästä nivelestä. Se joutui kyläkoirien syötäväksi kun hän oli 5-vuotias, vuonna 1967.

1967   Los Pravos: Black is black.

Sormi katkesi myymäläauton oven väliin. Sijaiskodissa oli mummon kanssa lähtenyt poikanen namuostoksille ja mummo tappaa matkalla kyykäärmeitä maitokärreillä. Oikeassa kädessään naperolla on ukin antamat roposet, jotka sitten sairaalassa löytyvät tiukkaan puristuneesta pikkunyrkistä.

Jouni Sakari , v. 1965
Pioneeri omalla kokemuskoulutuksella etsii sotkuja joita siivoilla . Olkapäät vapaana . Yst. vast. tukipuhelin Tankki, to 09:00-12:00/ 0409644910 🙂

Sormen takia  pojan soittoasento kitaran kanssa on vääntynyt ja kuluttaa paljon energiaa, koska otteisiin tarvitaan paljon voimaa sillä kädellä. Joskus on miettinyt, että voisi vaihtaa toiselle kädelle, mutta rytmi on ja pysyy oikeassa kädessä. Isäpuolen kitaralla alkoi kitaran rämpyttely, koskaan mitään neuvoa tai opastusta keneltäkään ei saanut. Elämän aikana on ollut kolme kitaraa. Yhden löivät rikki nuoret miehet torilla pahoinpitelyn jälkeen. Sen jälkeen ei juuri autoakaan ole tarvinnut.

Kirja sisältää pientä fragmenttitarinaa, bassoharjoituksia, sävellyksiä ja vitsejä. Kirjan nimessä mainitun tekstin “En tiennyt että…” on Liisa Tavin laulamasta laulusta “Kiharainen” (Trad. runo) albumilta Sankareiden illat .

Tiedätkö , mikä on basistin kulkuväline ja montako siihen mahtuu ? – No en tiedä, mikä se on ? – Pompan nappi, mahtuu kevyesti 40 hengen kanssa bussiin.

Mikäli haluat tietää lisää tästä tekeillä olevasta kirjasta tai osallistua sen materiaalien työstämiseen , ota yhteyttä >>> : CONNECT JOUNI SAKARI

TRANSLATION

A Story of a Bassist Boy

I started playing bass lately, doing studies at the basics. I have met with the teacher Taisto “Tatu” Pulkkinen once For a great help in these studies, the teacher sees that the boy has been playing guitar for about 49 years. However, he does not call those, who do not know the musical notes as players of music. What assists the boy with his studies, he is eager at least.

What else could it be, when he wants to succeed.

“THE CIS BASSIST DICIPLINE ” is a book that does not leave anyone cold. If so, then some banjos will be burnt.

I did not know that …

There are many ways to study bass. Coming to the beginning of the book it includes exercises, jokes and music information.

Ringfinger
The left hand ring finger had been crashed from the top joint at 5 years age, and later to be eaten by the village dogs in 1967.

1967 Los Pravos: Black is black .

His finger was crushed between the door of a store shopping car in an accident . From his foster home there was a grandmother walking with a boy to go to the groceries’ car, and the grandma was killing snakes by pushing the carry of heavy milk churns over them.. In his right hand he has some pennies given by the grandpa. These coins were then found in the hospital, in a tightly compressed right fist.

Jouni Sakari, in 1965
Pioneer with his own experience and training is looking for messes that are to be cleaned. His shoulders are free. Buddies’ resp. Support Phone Tank, Thu 09: 00 am -12: 00am / +358409644910 🙂

Because of the finger, the boy’s playing position with the guitar is bent and consumes a lot of energy, as extra power is needed with the hand. Sometimes he had thought that he could switch to another hand, but the rhythm is and stays in the right hand. Started strumming the stepfather’s guitar, never any advice or guidance from anyone did he receive. The second of these guitars was beaten broke by some young men at the market place, after they beat him. Since that happened, there has been no need for a car.

The book includes small fragmentary narratives, bass exercises, compositions and jokes. The title of the book, “En tienny että” ~ “I Did not Know That …” is the start phrase in a song by Liisa Tavi : “Kiharainen” (trad. spanish poem? ) from the album “Sankareiden illat” ~ ‘The Evenings of the Heroes’ .

Do you know what vehicle the bassist uses and how many can fit in it? – Well, I do not know – what that is? – The pump button, you can lightly accommodate it up to 40 people on a bus.

If you would like to know more about this book or to contribute to the materials, please contact us >>>: CONNECT JOUNI SAKARI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s