Apua Nuorille – vertaistuki

Apua Nuorille – Samu Kempin perustama Instagram vertaistuki.

Samu Kemppi
Samu Kemppi – tukioppilas, verkkotukihenkilö ja Apua Nuorille -Instagram palvelun perustaja

16-vuotta täyttänyt Samu Kemppi kertoo joskus koulun VII luokalla 2016 nähneensä äidinkielen tunnilla sosiaalisessa mediassa, opetuksen yhteydessä, jonkun mainoksen, jossa voisi ryhtyä vertaistoimijaksi MLL:n ( Mannerheimin Lastensuojeluliitto ) Nuortennettiin. Asia jäi muhimaan hänen mieleensä ja niin hän päätti ottaa yhteyttä sinne. Pian hän kouluttautui  verkkotukihenkilöksi.

Nuortennetin toimittajat ovat 13–25-vuotiaita nuoria, jotka toimivat netissä edistäen yhteisöllisyyttä, auttaen muita nuoria ja nostaen puheenaiheeksi nuoruuteen liittyviä asioita. — Mitä MLL tarjoaa nuorille?

Sitten hän mietti, josko voisi tehdä jotain myös oma-aloitteisesti ja vuonna 2017 marraskuussa perusti Instagramia hyödyntävän palvelun, joka toimii Instagram Directin kautta.

Instagram Direct antaa sinun vaihtaa ketjutettuja viestejä yhden tai usean ihmisen kanssa ja jakaa syötteessä ja tarinoissa näkemiäsi julkaisuja viestinä. — Instagram Direct

Tiimi ja teknologia

Tämä palvelua käytetään pääasiassa kännyköissä, ja tablettilaitteissa. Kun hän alkoi saada runsaasti yhteydenottoja, hän pyysi apua kavereilta ja saikin aikaiseksi tiimin, jonka idea on levinnyt niin, että tukitiimiin kuuluu tällä hetkellä 11 henkilöä, jotka asuvat Hämeenlinnassa, pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kajaanissa ja Imatralla.

Tiimillä on lisäksi taustalla helsinkiläinen nuorisotyönohjaaja, joka tarvittaessa antaa tukea tiimin toimintaan. Tarkoitus on saada aikaiseksi ensimmäinen yhteinen tiimipalaveri mahdollisesti Skypen kautta kaikille toimijoille tässä Apua Nuorille -tukipalvelussa. Imatralaisia tiimin jäseniä on neljä, paikalla tässä tapaamisessa oli Wilma ja Titta toiminnan ideoijan ja käynnistäjän lisäksi.

Tukioppilastoiminta

Apua Nuorille -ydintiimi
Wilma, Titta ja Samu Imatran kirjaston Olohuoneessa 28.5.2018 tapaamisessa kokemusasiantuntija, vertaisohjaaja Jouni Sakarin kanssa . Kuva JSK

Samu on myös tukioppilas, joten hänellä on paljon kokemusta vertaistoiminnasta. Lisäksi hän ja Wilma harrastavat teatteria, josta he saavat apua asioiden käsittelyyn. Samu kertoo, että hän voi ajatella lukemiaan asioita ja keskusteluja ikään kuin tarinoina, eikä hän mieti vaikeitakaan asioita tukitoiminnassaan jälkeenpäin, vaan ne jäävät taakse. Nämä nuoret olivat tapaamisessa aitoja ja heistä selvästi aisti, että he kuuntelevat ja ovat herkästi mukana tilanteissa.

Instagram Direct

Apua Nuorille -Instagram Directin palvelu perustuu siihen, että viestiketjun voi välittää jollekin toiselle ja käytännössä aina tuki annetaan henkilökohtaisesti. Tämä tuki pitää sisällään ‘kuuntelua’ ja ’oikealle tielle ohjaamista’. Näin kertoivat Titta ja Wilma, jotka ovat tiimissä Imatralaisia vapaaehtoisia, joita tiimissä on yhteensä neljä. Tiimin jäsenillä on vuorot, jotta palvelu voi olla käytännössä päällä 24h vuorokaudessa. Varsinainen päivystys, jolloin paikalla on tiimin jäsen, on auki maanantaista perjantaihin kello 15:00 – 22:30.

Apua Nuorille
Apua Nuorille – Instagram Direct -tililtä talletettu kuva

Vapaaehtois- ja vertaistyö

Jouni Sakari - vertaisohjaaja
Jouni Sakari Kemppinen , vapaaehtoistyöntekijä, vertaisohjaaja , kokemusasiantuntija. Imatra

Jouni Sakari esitteli toimintaansa nuorille, ja kertoi eri instansseista, joissa hän on valtakunnallisessa yhdistystoiminnassa jäsenenä, ja minkälaista vapaaehtoistoimintaa hän tekee. Eri toimijoiden verkostot voivat hyvinkin olla tälle tiimille tärkeitä kanavia laajentaa ja kehittää omaa toimintaa. Siksi sovittiin kesäkuulle tapaaminen, jossa tarkemmin keskustellaan mahdollisesti kaikkien imatralaisten tiiminjäsenten kanssa toiminnasta ja sen tavoitteista ja kehittämisestä. Tavoitteena on kirjoittaa Kansalaisareenan VerkkoAreenaan juttu lokakuuhun mennessä. Apua Nuorille –tiimi etsii myös sponsoritukea laitehankintoihin, jotta kaikki tiimin jäsenet voisivat käyttää yhdenmukaisia laitteita.

Nykyinen tiimin laajuus ja toiminnan aktiivisuus on aika työllistävää ja Samu kertoo tekevänsä vapaaehtoistyötä päivittäin joskus kolmesta neljään tuntiakin. Tämän hän tekee koulutyön ohella. Apua Nuorille –tiimin Instagram Direct –tilin kävijöiden määrä on kasvanut aikaisemman Uutisvuoksessa tehdyn artikkelin tekemisen jälkeen 1200:sta seuraajasta jo noin kahteen tuhanteen. Jotkin käyttäjät palvelussa käyttävät palvelua säännöllisesti chattina ja suurin osa käyttäjistä on 13-15 -vuotiaita tyttöjä. Poikiakin on palvelun käyttäjissä toki mukana.

Apua Nuorille
Apua Nuorille – Instagram tililtä talletettu kuva

Jaksaminen ja toiminnan jatkuvuus – kehittäminen

Vaikeita aiheita, joita keskusteluissa tulee esiin ovat esimerkiksi viiltely ja koulukiusaaminen. Hankalimmat tapaukset ohjataan Samulle, joka hoitaa keskustelun ja pitää huolta siitä, että luottamuksellisuus ja yksityisyys säilyvät. Vertaisohjaamiseen kuuluvasta rasituksesta kysyttäessä, Samu kertoo, että pitää tarvittaessa taukoa tukitoiminnasta. Nuorilla on oman elämän eläminen ja koulu pääasia, tätä hän painottaa. Vanhempana henkilönä näiden nuorten innostukseen ja omatoimisuuteen tutustuminen herättää kunnioitusta. Heidän toimintansa on myös noteerattu valtakunnan korkeimmalla taholla, joten saa nähdä mihin tiimin vapaaehtoistyö vielä kantaa.

Kansalaisareena on ainoa kaikkien vapaaehtoistoimijoiden edunvalvoja Suomessa. Parannamme suomalaisen vapaaehtoistoiminnan saavutettavuutta, monimuotoisuutta, innovatiivisuutta ja näkyvyyttä sekä edistämme vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. — Kansalaisareena

Kansalaisareena on kiinnostunut tällaisista innovatiivisista menetelmistä tehdä vapaaehtoistyötä, ja siksi toiminnan tarkemmaksi kuvaamiseksi sovittiin uusi tapaaminen kesäkuulle, jotta erilaiset tarpeet ja ideat tuen saamiseksi voidaan kartoittaa ja verkostoitumista jatkaa.

“Kansainvälinen vertaistuen päivä on torstaina 18.10.2018, ja silloin Helsingissä on seminaari, jossa aiheena on ennaltaehkäisevä vertaistuki sekä vertaistuen elinkaariajattelu lapsuudesta ja nuoruudesta työikään…” — Järjestötoiminnan suunnittelija, Kansalaisareena ry

Tämän vertaistoiminnan tulevaisuudesta Samu sanoo, että jatkuu niin kauan kuin kiinnostusta riittää. Joka tapauksessa nämä nuoret ovat saaneet aikaan jotain merkittävää, ja tekemisensä yhteydessä oppineet projekti- ja tiimityötä. Myös uudet henkilöt voivat jatkaa tätä toimintaa, jonka idea on osoittautunut toimivaksi.

Apua Nuorille
STOP KIUSAAMISELLE – Apua Nuorille instagram @apuanuorille

Vaikuttaminen – osallisuus – ennaltaehkäisevä mielenterveystyö

Yhteistoimintamuotoja, joita kokemusasiantuntijuus ja vertaisryhmätoiminta voi kehittää on paljon, ja esimerkiksi kokemustiedon välittäminen kouluihin voi olla mahdollista esimerkiksi terveystiedon kautta. Tällaista on jo Imatralla tapahtunutkin ja osaamisen siirtoa ja nuorten ja vanhempien vapaaehtoistoimijoiden välille kaivataan. Yhdistykset tarvitsevat jatkuvuutta hyvin organisoidulle toiminnalleen ja nuoret varmasti hyötyvät tuesta, joita koulutetut kokemusasiantuntijat pystyvät välittämään.

Sponsoritukea

Kokemusasiantuntijat kertovat mielellään omaa tarinaansa ja ovat käytettävissä esimerkiksi luennoijina. Mikäli kiinnostusta kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen heräsi, voit ottaa yhteyttä kirjoittajaan. Jouni Sakari koordinoi kansalaisareenan vapaaehtoistyöntekijäjäsenenä Imatran alueen yhteistyötä.

Mikäli voit tukea näitä nuoria, jotta he saisivat yhdenmukaiset älypuhelinlaitteet ja paremmat mahdollisuudet tehdä arvokasta vapaaehtoistyötään, voit olla yhteydessä Samuun esimerkiksi  webnoden kotisivujen nettilomakkeen kautta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s