Tulevaisuuspaja

TULEVAISUUSPAJA , LÄHIÖASEMA

Kaksisuuntaiset ry:n hallituksen järjestämä tulevisuuspaja kokoontui lauantaina Pihlajamäen Lähiöasemalla lauantaina  3.2.2018 ja paikalla oli seitsemän henkilöä.

Esimerkin voima
Kaksisuuntaiset ry – tulevaisuuspaja . Ohjauskuvien avulla löydämme suuntaa tulevaisuuteen.

KAKSISUUNTAISET RY

Kaksisuuntaiset ry on syntynyt tarpeeseen, vertaisryhmiä ja kokemuksen jakamista tarvitaan joka puolella Suomea. Kaksisuuntaisuuden ja skitsoaffektiivisuuden diagnoosilla on suomessa tuhansia ihmisiä . Yksistään kaksisuuntainen mielialahäiriö -ryhmässä facebookissa on yli 3500 jäsentä. Nykyisen yhdistyksen ryhmiä on toiminnassa jo seitsemän kappaletta . Jokaisella ryhmällä on elinkaarensa ja parhaiten ne pysyvät toiminnassa kun toiminta saa tukea ja vertaisohjaajat koulutusta ja taustalleen järjestöjen kautta avustuksia. Lisäksi ne kuntoutujat, jotka pääsevät kokemusasiantuntijuutensa kautta tekemään sitä mitä parhaiten osaavat ja missä heidän sydämensä on mukana, tuottaa yhteisyyden ja ydessä tekemisen kautta parasta hyötyä yhteisölle. Ennaltaehkäisevä mielenterveystyötä tehdään joka hetki .

Paljon tarvitaan pohjatyötä, ennen kuin ideoista saadaan jotain konkreettista aikaiseksi. Lauantaina hahmoteltujen  unelmien ja visioiden pohjalta on nyt jatkossa hyvä rakentaa konkreettisempaa toimintaa ja miettiä miten unelmat ja visiot saadaan näkyväksi niin, että toiminta ja toiminnan jatkuminen saadaan kestävälle ja vakaalle pohjalle.

Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyön tärkeys ja merkitys on hyvä ymmärtää yhtenä osana sosiaali- ja terveyspuolen toimijoiden tukena ja välttämättömänä lisäarvona, jota vain vertaisryhmissä ja vertaistoiminnassa voidaan saada aikaiseksi.

Miksi vertaisryhmät ovat tärkeitä?

Vertaisryhmien merkitys myös ennalta ehkäisevässä mielenterveystyössä on merkittävä. Kun ryhmissä opitaan toisilta, ja kouluttaudutaan, pysytään yhdessä vahvempina. Jokainen merkittävä oivallus kuntoutumisessa, ja sen jakaminen ryhmien kautta verkostoon tukee kaikkia niitä, jotka joskus voivat joutua mielenterveyden haasteiden kanssa tekemisiin.

Vaikuttamalla asioihin voin itsekin paremmin

Yhteisyys, ymmärrys, tuki
Kaksisuuntaiset ry:n tulevaisuuspajassa löydettyjä keskeisiä asioita

Jos joku oman kokemuksensa kautta pystyy tukemaan toista oman kuntoutumisen polun kautta, sillä voi olla suuri vaikutus tulevaisuudessa.

Hymy jonka aamulla antaa vastaantulijalle, voi kulkea ympäri maailman ja pelastaa jonkun koko päivän.

Vertaisuudessa syntyy vahvoja verkostoja, jotka perustuvat yhteiseen sanattomaan ymmärrykseen, ja siihen, että ryhmissä voidaan kokea turvallisuutta ja jakaa kokemuksia myös vastaamalla kysymyksiin. Ryhmä tukee ja kantaa myös yksilöä, persoonaa.

Mitä erityistä on kaksisuuntaisuudessa ?

Musiikkitermi lento voi kuvastaa hyvinkin kaksisuuntaisuutta, koska se tarkoittaa hitaasti, mutta suomenkielisenä sanana lähinnä jotain sellaista, mikä on ’jalat irti maasta’, eli lentää.

Kaksisuuntaisuuden määrittely on tuttu jo antiikin teatterista, jotain sellaista, mikä herättää vaihtoehtoisesti joka surun tai tyytymättömyyden ( masennus ) , ja ilon ja erityisen optimismin tunteita ( huippukokemus ). Janus-kasvot.

Janus
https://openclipart.org/tags/Janus

Korkealla aallonharjalla voimme saada visioita, jotka kantavat kauas ja pitävät hengen yllä. Realismin tajuaminen, ja se, että kaikkiin asioihin ei pysty, tai ehdi vaikuttamaan, voi viedä myös aallonpohjaan, joka [ LAULU : LIISA TAVI , PIAN ON AAMU TAAS ] …

Mitä on skitsoaffektiivisuus ?

Jotkut meistä ovat erityisen herkkiä tunteiden kautta, ja pystyvät saamaan yhteyden tunteisiinsa tavoilla, jotka ovat normaalia syvempiä ja merkitykiset ladataan niiden kautta. Realistisuus tässä ahdistavassa eksistentialistisessa todellisuudessa on haasteellinen, koska nykyaikana on niin paljon vaatimuksia jotka kohdistuvat osaamiseen, pätemiseen ja suorittamiseen. Ihmisyyden perustaa tuntevana olentona ei saa unohtaa.

Usein skitsoaffektiivisuus  ja kaksisuuntaisuus ovat superlahjakkuuksia, ja ne liittyvät musiikkiin ja kirjoittamiseen, tunteiden tulkintaan, ja ovat taitelijan sielun ominaisuuksia.

Toiminnan johtaminen

Kaksisuuntaiset ry tarvitsee jatkossa kehittyvän toimintansa tueksi toiminnanjohtajaa, joka pystyy ja jaksaa koordinoida eri puolille syntyneiden ja syntyvien ryhmien toimintaa, verkostoitumaan ja edustamaan tällaista erityisryhmää.

Mitä olisivat ne ominaisuudet, joita tällaisen erikoisryhmän edustajalta edellytetään? [ Toimittajan ajatuksia ]

  • Tulet toimeen erilaisuuden kanssa
    Ymmärrät mielen haasteiden kanssa kamppailleiden erikoistarpeita
  • Sinulla on vankka pohjakoulutus ja työkokemusta.
  • On kokemusta järjestötoiminnasta ja haluat rakentaa ja vahvistaa alkuvaiheissa olevan yhdistyksen toiminnan kestäväksi ja tukevalle pohjalle .
  • Osaat arvioida ja arvottaa mielenterveyskuntoutujien merkitystä yhteiskunnassa
  • Pystyt toimimaan sekä asiantuntijoiden että tavallisten palvelujen käyttäjien kanssa
  • Tiedät miten vapaaehtoistoiminnasta syntyneitä yleishyödyllisiä toimijoita voidaan tukea yhteiskunnan eri tukimuotojen ja rahoituskanavien kautta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s