Vertaistuella eroon tupakasta

Romulus ja Remus

KOKEMUSTOIMITTAJA. VERTAISTUELLA EROON TUPAKASTA – koulutus vertaisohjaajille Kotkassa Filhan järjestämänä, kouluttajat Patrick Sandström ja Miska Reinikainen. Kotka 31.1-1.2.2018/Jouni Sakari Kemppinen

Ensimmäisen päivän antia

Koulutuksen sisältöä käydään läpi uunituoreen Vertaistuella eroon tupakasta – ohjaajan käsikirjan, (C) 2018 Filha ry, avulla, jossa tupakoinnin lopettamisen ohjelmaan kuuluvat seitsemän kokoontumista muodostuvat ohjelmaksi, jonka avulla kannustetaan omaan tupakoinnin lopettamisen päätökseen , ja ryhmän keskinäiseen tukeen päätöksen pitämiseksi.

Finnish Lung Health Association

Filha ry

Olemme tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö. Parannamme kansanterveyttä edistämällä keuhkosairauksien ja tuberkuloosin ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita. — http://www.filha.fi/

logoFilha on osallisena hankkeissa, joissa keuhkosairauksiin liittyen myös tupakan poltosta vieroittaminen ja siitä tiedon saattaminen yleiseen tietoisuuteen on tehtävänä . Hankkeita on fokusoitu mm. äideille ja puolustusvoimille. Koulutuksia on suunnattu lääkäreille ja hoitajille, ja nyt myös vertaistoimijoille, koska vertaistoiminnan kautta tupakan polton lopettaminen voi olla jopa tehokkaampi tapa.

Toiminnan taustalla on pyrkimys tukea ja auttaa ihmistä tekemään oma päätöksensä, ja kannustaa itsenäisiin ja toimiviin ratkaisuihin ei vain terveydenhuollon sisällä mutta yleisesti jopa kulttuuriin liittyen, vertaisryhmissä ja yksilötasolla.

Vertaistoiminnan kautta tähän terveyttä edistävään kampanjointiin on matala kynnys ja tähän on mallia otettu muunmuassa Britanniasta, hankkeita rahoittaa STEA.

Lopettamisen ohjelma ja ohjaaminen

Kun tupakointia mietitään jonkinlaisena tapariippuvuutena, on sen lopettamisessa kyse jonkinlaisen vanhan ohjelman purkamisesta ja uuden terveellisemmän toimintatavan ohjelmoimisesta omaan mieleen. Jokaisella tämä ohjelmointi on hyvin yksilöllinen eikä ole mitään yhtä tapaa päästä tupakasta eroon, sillä myös fyysinen riippuvuus nikotiinista voi olla hyvin yksilöllinen. Tupakka on hyvin ’koukuttava’ fysiologisen selityksen perusteella.

Uusien korvaavien tapojen synnyttäminen niin, että tupakointiin liittyvät refleksit voidaan purkaa ja korvata jollain terveelllisemmällä vaatii itsetuntemusta ja rutiinien sekä omien motiivien ja tarpeiden tutkiskelua. Näiden ylläpitäminen puolestaan itsekuria, ohjaajan ja ryhmänkin tukea.

Vertaisryhmän arvo ja merkitys

Kuten mihin tahansa ohjaamiseen liittyy tupakoinnista vieraannuttamiseenkin arvojen pohdinta, sillä ne ohjaavat toimintaa taustalla eivätkä ne välttämättä ole itsestään selviä. Siksi niiden avaamiseen kannattaa käyttää aikaa. Tässä ryhmässä pohdittiin asioita, jotka vertaisryhmän toiminnassa ovat arvokkaita. Ryhmässäkin jokainen osallistuja on yksilö, joten henkilökohtaiset ominaisuudet ovat tärkeitä. Lisäksi vertaisryhmässä arvokasta on sen turvallisuus, yhteinen sanaton ymmärrys ja matala kynnys osallistua sen toimintaan. Lisäksi vertaisryhmässä toimimisessa on merkittävää, että koetaan tasa-arvoisuus, kunnioitetaan toisiamme ja tullaan kuulluksi. Siihen nähden että toimittaisiin pelkästään tietopohjaisena ryhmänä, on vertaistoiminnassa mukana myös sydän, ja jopa ystävyys. Kun vertaisryhmissä jaettu tieto perustuu omiin kokemuksiin saadaan paljon jokaisen henkilön persoonan kautta rikkautta, toivoa, tietoa, taitoa, osaamista, unelmia, rohkeutta ja luovuutta.

Vertaisryhmissä puhutaan ’samaa kieltä’, kohdataan ihminen ihmisenä ja ollaan läsnä toinen toisillemme.

Muutosprosessi

Kun ihminen on valmis lopettamiseen, kannattaa asia luoda vaikka unelmaksi, tai toiveeksi joka toteutuu esimerkiksi puolessa vuodessa. Joillekin voi sopia että päätös tehdään heti, mutta pelkällä tahdon käyttämisellä voi tulla retkahduksia, koska taustalla olevia asioita ei ole selvitetty perusteellisesti. On hyvä että ymmärtää taloudellisen merkityksen, fyysisen riippuvuuden ja terveyteen liittyvät asiat. Lopettamiseen liittyy paljon vieroitusoireita, mutta myös tervehtymisen ilmiöt on hyvä ymmärtää jo etukäteen, ettei niitä tulkita väärin. Psyykkisen riippuvuuden mekanismit voi myös käsitellä ja ymmärtää, että tapariippuvuus voi olla omaan persoonaan liittyvä, tai että se on sosiaalinen. Tupakkaringin muuttaminen frisbee-golf-ryhmäksi voi olla vaikeaa, mutta sekin voi onnistua.

“Kukaan ei ole toivoton tapaus” — Markku Forsström

Kannustava esimerkki vetää muita mukaan terveellisiin elämäntapoihin. On muistettava että jokaisella on kuitenkin oma ohjelmansa, ja sen tukeminen on hyvä tehdä yhteisellä päätöksellä. Myös tupakointia lopettavien läheisillä on erittäin tärkeä rooli päätöksen pitämisessä.

Vertaisryhmän ohjaus

Vertaisryhmän ohjaaja toimii ikään kuin konsulttina, tai valmentajana, vaikka olisi itsekin tupakanpolton lopettamisen haasteiden kanssa paininut, tai edelleen painisi. Oman kokemuksensa kautta hän pystyy antamaan muille sellaista tukea, minkä tietää toimivan ainakin oman ymmärryksen kautta. Vertaisryhmän ohjaaja tarvitsee itse myös tukea, ja ei saisi kuormittaa itseään liikaa ryhmän tarpeisiin vastaamalla. Paras tapa tätä tukea saada on toimia työparina, jossa paikataan toinen toistaan.

Hienovaraisuus

Hienovarainen ohjaus on vähän kuin taidetta. Ei ole mitenkään helppo erilaisten ihmisten kanssa ottaa tupakanpolton lopettamista puheeksi, tai myöskään esitellä korvaushoidon vaihtoehtoja. Tähän tarkoitukseen on kehitetty ’puheeksiottokortti’. Nikotiiniriippuvuuden ymmärtäminen ja siihen syntyneen koukuttumisen purkamiseen korvaushoidot ja vaihdoehdot kannattaa ymmärtää. Sähkötupakasta on liian vähän tutkimustietoa, että sitä voisi ajatella ehkä ollenkaan korvaushoitona. Ihmisten erilaisuuden takia on myös tavoitteellisen ryhmän säännöt aluksi mietittävä yhdessä.

Apuvälineet

Monenlaisia apuvälineitä voidaan käyttää tupakointiin liittyvien asioiden ja ilmiöiden tekemiseen tiedostetuksi. Näitä ovat mm. alkukartoitus, tupakkakohtainen tupakointipäiväkirja, viikkoseuranta, kuukausiseuranta, tunnepäiväkirja, vieroitusoireiden seuranta , sekä erilaiset testit. Lisäksi voidaan arvioida tupakoinnin haittoja ja hyötyjä, niin että tiedostetaan aiheen moniulotteisuus. Lisäksi apuna voi olla lopettamissuunnitelma, joka tukee itsenäisen päätöksen tekemistä ja siihen sitoutumista.

Oireet – vieroitus – tervehtyminen

Vaikka tupakoinnin lopettamiseen liittyy vieroitusoireita, mm. ahdistuneisuus, painonnousu, ärtyneisyyden lisääntyminen, univaikeudet, kärsimättömyys, keskittymisvaikeudet, liittyy tupakoinnin lopettamiseen myös tervehtymisoireita, joiden tulkinta pitää ymmärtää. Näitä ovat muun muassa liman nousu, ummetus, unettomuus, levottomuus ja ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, ärtyneisyys ja vuotavat ikenet.

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus tekee lopettamisesta haasteellista ja monasti on hyvä kartoittaa jo etukäteen mahdolliset riskitilanteet ja niistä selviytymisen strategiat.

Koulutus jatkuu vielä tämän päivän ja aiheet ovat : retkahdukset ja riskitilanteisiin varautuminen, ravitsemus ja painonhallinta, liikkuminen ja hyvinvointi, savuton tulevaisuus ja ohjeet vertaisohjaajalle. Miten ryhmä saadaan kasattua yhteen? , Mitä valmisteluja pitää tehdä ennen tapaamista ? Miten kartoitus- ja palautelomakkeet jaetaan? Miten vertaisryhmänohjaaja jaksaa?

Mikä on vertaisohjaamisen tulevaisuus?

Hankkeessa lisätään matalan kynnyksen vertaistuen saatavuutta tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden lopettamisen tueksi. Vuonna 2017 erityisinä hankealueina toimivat Pohjois-Karjala ja Kymenlaakso. Vuonna 2018 uutena hankealueena on pääkaupunkiseutu. Asiantuntija-apua annetaan valtakunnallisesti. Vuoden aikana koulutetaan tupakoinnin lopettamisen vertaisohjaajia, jotka toimivat vapaaehtoispohjalta. Lisäksi tunnistetaan, pilotoidaan ja kehitetään edelleen kohderyhmille sopivia vaikuttavia vieroituskeinoja. — http://www.filha.fi/fi/hankkeet/vertaistuella-eroon-tupakasta

Kotka 1.2.2018/Jouni Sakari Kemppinen

 

 

5 Comments

 1. Hello, you have a very interesting blog, I guess – I can only imply from some English words, or Mihaly Csikszentmihalyi’s name and “flow”; I have been looking for a “translate” button, but I could not find one, although there is this function in the dashboard settings, if I well remember. I would only be grateful if you added one – I know that I could find my way around if I tried to, but I’m not one of those fast-navigators, and besides, many more may be in my situation. Thanks for adding me – drawing my attention to your blog.

  Liked by 1 person

  1. Thank you for your comment , and kind suggestion to imply a “translate” button . I checked , and yes , it is available in the business plan , which I don’t have . I am sorry . I wish to translate my articles by myself , because I don’t find the Finnish – English translation by automated services accurate enough . I hope to offer English translations in the future . Thank you so much for your interest in my blog . Writing is my dear hobby , and I find your blog full of interesting articles . In gratitude .

   Liked by 1 person

   1. From my own perspective, that of a blog author who can hardly have the liberty of writing and posting a new article (whenever I do write, I do it at the expense of some equally important thing) I imagine that writing And translating would double your work time (even in the understanding that you master equally both languages)

    Like

   2. From my own perspective, that of a blog author who can hardly have the liberty of writing and posting a new article (whenever I do write one, I do it at the expense of some other, equally important writing) I imagine that writing AND translating would double your amount of work and time (even in the understanding that you master equally both languages) so I tried to provide myself with the translation (poor as may be). Chance wanted me to fall on your announcement on the Writer Course that you are offering and I couldn’t but admire your course description lines, quite an interesting and enticing opportunity for introspection, self- and wider knowledge, while building or polishing the complex skill of writing – if I was in Finland I would rush for it. On a funny note, I guess your motto would be “I write, therefore I exist”. I wish you the best of luck!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s