Kokemusasiantuntijan roolista

Näkymättömän valon alue

Sinulle, joka et vielä tiedä, mikä on kokemusasiantuntijan rooli, voit löytää uutta näkökulmaa tästä artikkelista. Mikäli haluat perehtyä tarkemmin, seuraa linkkiä ja löydät tietoa mm.  KoKoA ry >>> kokemusasiantuntijoiden arvoista. 

 • Yhteisössä inhimillisesti yksilöinä
 • Ihmisyyden kunnioittaminen
 • Tasavertaisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Vastavuoroisuus
 • Koko(a) sydämellä 

— KoKoA ry

Taustaa

Joskus oma työni kokemusasiantuntijana tuntuu olevan vähän ‘näkymättömän valon alueella’. Teen taustatyötä vapaaehtoisena ja tukihenkilötoiminnassa, ruohonjuuritasolla. Toiminnan tekeminen näkyväksi itsenäisenä toimijana vaatii paljon pohjatyötä.

[ Artikkelikuvassa on infrapunasuotimella otettu keväinen kuva Vuoksen rannalta, kun asuin vielä Mansikkalassa.  Nyt olen taas muuttamassa. Pysyn Imatralla ainakin vuoden, ja viihdyn Vuoksenniskalla, koska täällä on elokuvakerho Pennittömät ! ]

KOKEMUSASIANTUNTIJAN OSALLISUUS – KOLMIKANTAMALLI

Kolmikantamalli
Toiminnan kehittämisen kolmikantamalli : Sakari Matriisi ( Suoraan keskeisiin ratkaisuihin , SKR-# ) . TILANNE – TAVOITE – HARJOITTELU 

Mihin kaikkeen kokemusasiantuntija (-toimija) voi osallistua ?

Omia asiakastöitä olen tehnyt kuntoutujien kanssa, hoitanut ihan käytännön asioita erityisen edullisesti, koska itse työkyvyttömyyseläkkeellä olevana ‘harrastelijayrittäjänä’ pystyn tekemään sellaista koska työ on mielekästä. Vapaaehtoistyöllä ei ole mitään rajaa, kaikkeen voi osallistua. Asiakkaan luvalla voi olla merkittävässäkin roolissa hoitamassa ei vain yksittäistapausta, mutta luomalla toimintaan uusia malleja ja suuntaviivoja. Näinkin voidaan asia hoitaa !

Haluatko kuulla kokemusasiantuntijan tarinoita ? Käy vaikka Omaiset mielenterveyden tukena tapahtumissa :  >>> FinFami Uusimaa ry ( Facebook sivu )

Tilannekartoitus

Kun tarvitaan asiakkaalle itselleen kokonaistilanteen arviota, voi kokemusasiantuntija antaa arvokkaan näkökulman siihen oman kokemuksensa perusteella. Lisäksi kokemusasiantuntijan neutraalisuus (puolueettomuus, riippumattomuus) voi olla erittäin tärkeä, koska hän pääsee kaikkien osapuolten kanssa sukkuloimaan ‘puolueettomana’ ja itsenäisenä toimijana.

Monasti käytännön elämässä fyysisen maailman ilmiöt heijastavat koko tilannetta. Joku pieni asia voi olla symbolina jollekin suuremmalle henkiselle asialle, joka ei ole kunnossa.

Elämäntilanne näkyy kotona, ja kun syyt nykyhetkeen saa kerrottua, voi alkaa miettiä myös mitä on odotettavissa. Tunnelma ja tunnetila on tärkein asia, jossa jatkuvasti on mielenterveyshaasteita, jos kokonaistilanne ei ole hyvällä mallilla.

Kokemusasiantuntijan vinkki
Kokemusasiantuntijan vinkki. Laita verenpainelääkkeet suodatinpussilaatikkoon ja verenpainemittari kahvinkeittimeen, niin muistat aamulla ottaa lääkkeet ja mitata verenpaineen. — Jouni Sakari 

KOKEMUSASIANTUNTIJAN ROOLISTA -JSK

 • Kokemusasiantuntijana toimimisen peruste = oman kokemuksen kautta osaaja
 • kolmikantamallin perusteet: asiakas – asiantuntija – kokemusasiantuntija
 • kokemusasiantuntijan roolia tukihenkilönä on olla selvillä potilaan oikeuksista ja neuvoa parhaan mahdollisen hoidon saamiseen ( lakiin perustuvat oikeudet ), huomioida hoitotahdon toteutuminen , sekä itsemääräämisoikeus palvelujen valinnassa
 • Kokemusasiantuntija on koulutusta saanut mielenterveyden haasteista kuntoutunut henkilö, joka pystyy toimimaan linkkinä ja tukena asiakkaan/potilaan ja asiantuntijan välillä
 • Kokemusasiantuntija voi osallistua oman kokemuksensa kautta selventämään asiakkaalle käytäntöjä ja mahdollisuuksia eri selvittämään eri osapuolien näkökulmia asiakkaalle. Päätösvalta asiakkaalla jos käyttää kokemusasiantuntijan palveluja , sekä selvittämään pyydettäessä asioita, jotta osaa tehdä päätöksiä
 • Tässä työssä kokemusasiantuntija pystyy yhdentämään näkökulmia parhaan mahdollisen hoidon, kuntoutuksen ja tavoitesuunnitelman tekemiseksi asiakkaalle, sekä osallistua siihen asiakkaan tukena , sekä hoitamaan viestittämistä eri tahoille asiakkaan/potilaan puolesta
 • Kokemusasiantuntijaa on mahdollista pyytää tukihenkilöksi ja osalliseksi kolmikantamallissa, että voi pyytää paikalle kun asioita hoidetaan ‘eri luukuilla’ tai muissa neuvotteluissa yms.
 • Kokemusasiantuntijalla on vaitiolovelvollisuus kuulluista asioista

Tavoitesuunnitelma

Kun tilannetta voidaan ohjata ja siihen alkaa löytyä omia hallintamenetelmiä, on aika tehdä jotain toiveiden ja unelmien suuntaan. Niissäkin on  paljon mielekkyyttä.

Omia elämänarvoja kannattaa pohtia. Käyttääkö aikaa asioihin, jotka eivät tue unelmia, vaan vievät niistä energiaa pois. Joku uusi ihmeellinen ratkaisu voi myös löytyä , kun pitää silmät auki . Tai hetken kiinni !

Toive on jotain käytännöllistä : konkreettista , terveyteen liittyvää , ihmissuhteisiin liittyvää, jotain itsensä toteuttamisesta lähitulevaisuudessa.

Uskon Arkkienkeli
ELLEN BROOKS : Archangel of Faith . “Asiat joihin uskoo ovat selkeinä mielessä vaikka silmät olisivat kiinni. ” ~ “What you believe in is clear, even your eyes closed”

Harjoittelu

Mitä voit tehdä toimintasi parantamiseksi kun haluat oppia uusia käytäntöjä ?

Vastikään huomasin, että terveyden omaseurannassa olin laiminlyönyt verenpainemittausten tekemisen. Miksi se onkaan niin hankalaa muistaa jotain mitä on jo itselleen luvannut?

Avuksi yksinkertainen konsti : Laita verenpainelääkkeet vaikka kahvipakettiin, niin muistat aamulla ottaa lääkkeet ja mitata verenpaineen kun verenpainemittari löytyy kahvipannusta.

Verenpaine koholla?

Verenpaineen omaseuranta
TERVEYDEN OMASEURANTA , Sakari Ohjelmistot – Sakari Software . Verenpaineen omaseuranta , mittaustuloksia. Diastolinen, systolinen, yläpaine, alapaine, pulssi 

PS. Mikäli olet kiinnostunut terveyden omaseurannasta, saat helposti verenpaineen viikkoseurannan ja raportoinnin , tupakanpolton vieroitussuunnitelma ja terveyden omaseurantakortti . Ota yhteyttä ! –> CONNECT JOUNI SAKARI <—

terveyden omaseuranta - Self Health Follow Up
TERVEYDEN OMASEURANTA KORTTI – Sakari Ohjelmistot – Sakari Software – SELF HEALTH FOLLOW UP

LUVASSA …

Lomakkeen voi tehdä myös itse. Tarvitsetko ohjeita tai terveyden oma-apuryhmien toiminnan ideoita . Näistä tarkemmin seuraavassa artikkelissa . Materiaaleja luvassa liittyen >>> Vertaistuella eroon tupakasta 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s