KOKEMUSASIANTUNTIJUUS ETELÄ-KARJALASSA, i

ETELÄ-KARJALA, LAPPEENRANTA, IMATRA 11.10.2017 / J.S.K

[ EDITED : 11.10.2017 , poistettu Omaiset Mielenterveystyön tukena LPR tiedot, koska toiminta ei ole enää aktiivista (ilm. M.P. /E-K KA FB suljettu ryhmä )

The article series collects together the situation of current work done, and instances of Mental Health Work done in Southern Carelia, Finland with the involvement & participation of Educated Experts by Experience. For time being, there is no translation available of the article in English. ( Translators are being searched, please connect the Author )

Kokemusasiantuntija - Jouni Sakari Kemppinen
Toimintani ei ole yhteydessä Eksoten kokemusasiantuntijayhteistyöhön, mutta toimin kokemusasiantuntijana  Etelä Karjalassa, pääsääntöisesti Imatran kaupungin alueella.   1) Olen aloittanut Google+ järjestelmässä päivittämään vapaaehtoisesti Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoiden yhteistä kalenteria , ja päivittämään sinne dokumenttejä , jotka liittyvät alueen kokemusasiantuntijoiden kokoontumiseen yms. tärkeään tiedottamiseen . 2) Lisäksi kirjoitan artikkelisarjaa blogissani Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoiden osallisuudesta ja vertaistyöstä , sekä eri toimijoista ennaltaehkäisevän mielenterveystyön saralla . Etsin kääntäjiä englannin kielelle . 3) Olen ilmaissut olemaan valmis tulemaan varahenkilöksi Imatralta esimerkiksi Lappeenrantaan , jos tarvitaan kokemusasiantuntijan vastaanottoon varahenkilöä oman praktiikkani ohessa . 4) Suoritan kolmikantamallin mukaan asiakaskäyntejä asiakkaan kanssa esimerkiksi hoitajilla ja lääkäreille. Tilaukset tulevat suoraan asiakkailta . Osallistun myös edunvalvonta-asioiden hoitamiseen tarvittaessa tässä tarkoituksessa . 5) Käyn kokemusasiantuntijana eri instanssien kanssa neuvotteluja yhteistyön luomiseksi Eksoten pohjoispuolen kuntiin , ja esimerkiksi Unelmakeidas -kurssin järjestäminen Ruokolahdelle on suunnitteilla . 6) Annan lisäksi kokemusasiantuntijan puhelinpalveluita . 7) Järjestän Mieli Maasta ry:n kautta vertaisryhmiä , joita on Imatralla tällä hetkellä kolme : Täydentyvä keskusteluryhmä , Täydentyvä kukoistuskerho ja Täydentyvä liikuntaryhmä .

Artikkelisarjan kirjoittaja, sitoutumaton systeemiarkkitehti Jouni Sakari Kemppinen, on 55-vuotias yrittäjä Imatralta, jolla on pitkä kokemus tietojenkäsittelystä ja kehittämisestä sekä mielenterveyskuntoutumisesta.

Hän on osallisena mm. jäsenenä klubitalo-organisaation kehittämisessä, vapaaehtoistyössä mm. Mielenterveyden Keskusliiton kouluttamana kokemusasiantuntijana, järjestämällä valmennuksia ( Unelmakeidas , Muutoksen avaimet ) , Mieli Maasta ry:n Imatran ryhmien vetäjänä ( keskusteluryhmä, kukoistuskerho, liikuntaryhmä ) sekä nyt myös KoKoA ry:n kokemusasiantuntijana.

Lisäksi hän on käynnistänyt PILOT hankkeen kokemusasiantuntijan menestystekijöiden määrittämiseksi . KOME -hanke löytyy myös Innokylästä.

Hänen liiketoimintansa asiakasryhmänä ovat erityistarpeiden perusteella erikoispalveluja tarvitsevat eläkeläiset, kuntoutujat, opiskelijat ja työttömät. Lisäksi liiketoiminta sisältää mm. hallinnon tukipalveluita yhdistyksille ja yrityksille, esimerkiksi koulutuksia, valmennuksia ja kurssituksia. Kaiken toiminnan taustalla on välittäminen ja huolenpito: “I share and care”.

Taustaa Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijatoiminnalle

Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoilla ei ole omaa erillistä yhdistystään, mutta kokouksia järjestetään Lappeenrannassa Eksoten tiloissa. 10.10.2017 kokemusasiantuntijoita oli paikalla Toimintakeskus Veturin tiloissa ja kokemusasiantuntijatoiminta Etelä-Karjalassa onkin näkyvintä Lappeenrannassa Eksoten yhteydessä .

Oman yhdistyksen tarpeesta kokemusasiantuntijoille Etelä-Karjalassa on ainakin ajatus ollut , mutta on kait koettu että mitään päällekkäistä ei kannattaisi perustaa, kun asioita jo hoitaa perinteisesti esimerkiksi mielenterveyden paikallisyhdistykset. Tästä syystä esimerkiksi Imatran kokemusasiantuntijat eivät ole halunneet kokemusasiantuntijoille omaa yhdistystä tästä syystä perustaa.

Mielenterveyspuolen toimijoita ovat mm. Lappeenrannan seudun Mielenterveysyhdistys ry , Joutsenossa JOMI ry , ja Imatralla Imatran Puutalo ry.

Paljon voidaan toki tehdä vapaaehtoistyötä synergian ( yhteisenergian ) eteen ja kokemusasiantuntijuuden koordinoinnin puolesta koko Etelä-Karjalan alueella, ja kuka vaan ‘kynnelle kykenee’ voi kantaa kortensa kekoon. Siinä tarkoituksessa tämä artikkeli on kirjoitettu.

Mieleterveysyhdistykset osallistuvat kokemusasiantuntijoiden toiminnan tukemiseen ja edistämiseen. Etelä-Karjalan alueella on myös muuta toimintaa, joka oleellisesti liittyy mielenterveystyöhön.

Tällaisia toimijoita ovat mm. Klubitalo-organisaatio , jolla on lappeenrannassa Heikintalo, ja Imatralla Imatran Klubitalo. Lisäksi on muita yhdistyksiä kuten Lappeenrannan mielenterveysseura ry. Artikkelisarjassa tullaan perehtymään tarkemmin alueen toimijoihin ja etsimään mahdollisuuksia järjestää toiminnan keskittämistä.

Mitä voisi kokemusasiantuntijana käydä tutkimassa Etelä-Karjalassa ? Mistä saa tietoa eri toimijoista ? Kuka haluaa osallistua artikkelisarjan kirjoittamiseen , voi laittaa tarinoita , kertomuksia , tietoa minulle — Jouni Sakari 🙂 ❤ ~ ❤

 

Kokemusasiantuntijuus

KoKoA ry:llä on Etelä-Karjalassa jäseniä , ja alueen toiminnasta vastaavat Harri Pirttimäki ja Ritva Veijalainen. Mielenterveysyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Kosonen oli kirjurina kokouksessa , joka järjestettiin Eksoten toimintakeskus Veturin huoneessa nro 2 Aleksis Kiven päivänä 10.10.2017 kello 13:00 – 15:15 . Paikalla oli lisäksi muita kokemusasiantuntijoita ( valmistuneet v. 2017 ) ja toimintaan tutustuja. Paikalla oli myös Eksoten kuntoutuskoordinaattori Riikka Haikala.

Eksotella on toimintaa, jossa kokemusasiantuntijoiden asiakasosallisuus toteutuu mm. LPR päivätoiminnassa vastaanottoina sekä vertaisryhmissä , sekä läntisen puolen toimipisteissä.

​​​​​​​​​​​​​​​Etelä-Karjalan sosia​​ali- ja terveyspiiri (Eksote) on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Eksoten alueella on noin 132 000 asukasta. — http://www.eksote.fi/eksote/Sivut/default.aspx

Kokemusasiantuntijuutta kokouksessa edusti niin ikään KoKoA ry:n jäsen, yksityisyrittäjä Imatralta , Jouni Sakari Kemppinen, jonka toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoistyön kautta sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen, sekä asiakasnäkökulman tuomiseen esille ennalta ehkäisevän mielenterveystyön saralla.

Yhteinen kalenteri

Etelä-Karjalan kokemusasiantuntijoille on perustettu vapaaehtoisvoimin yhteinen kaltenteri, jota voivat päivittää kaikki sen käytön opettelevat, ja johon voidaan ladata tiedostoja yhden linkin taakse, joihin kaikilla linkin omaajilla on pääsy.  Siihen on tarkoitus kirjata kaikki kokemusasiantuntijuuteen liittyvät tapahtumat ja tilaisuudet Etelä-Karjalassa, tai jotka liittyvät kokemusasiantuntijuuden ja vertaisohjaamisen kehittämiseen (esimerkiksi valtakunnalliset koulutukset, tilaisuudet yms.).

Aluksi päivittämisestä vastaa vapaaehtoisena Jouni Sakari Kemppinen, joka toivoo muidenkin osallistuvan tämän Google+ :n palvelujen hyödyntämiseen Etelä-Karjalan Kokemusasiantuntijoiden ja yhteistyötahojen toiminnan koordinoimiseksi.

Tiedottaminen

  • Eksote järjestää marraskuun alussa Suomi 100 -juhlan, jossa ohjelmassa on mm. ” Tervetulomaljat, yhteislaulua, Imatran Inkerin juhlapuhe, näytelmä Muistojen kirjeitä, akustista live-musiikkia ja tanssit, kahvitarjoilu & seurustelua , arpajaiset “. Tämä tapahtuu Vuoksenniskan työväentalolla to 2.11.2017 klo 12:00 – 17:00 . Paikalle mahtuu 150 henkeä ja ilmoittautumisia otetaan vastaan Imatran toimintakeskus Portissa.
  • MTKL (Mielenterveyden keskusliitto) järjestää kokemusasiantuntijoille ja vertaistyöntekijöille VETURI-päivät 1.-3.12.2017 Hotelli Peurunkassa, Laukaalla. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Tämä perinteinen tapaamisten järjestäminen on taas tulossa vuosittaiseksi. Lisätietoja MTKL:stä.
  • KOME ( Kokemusasiantuntijan menestystekijät, Innokylä ) . Etelä-Karjalassa on käynnistymässä PILOT hanke kokemusasiantuntijoiden menestystekijöiden määrittelemiseksi ja kehittämiseksi. Kokouksessa Jouni Sakari Kemppinen esitteli sitä, ja jakoi hankkeeseen liittyvää materiaalia. Hanke toteutetaan vuonna 2018 , ja se käynnistyy 19.10.2017 klo 14:00 kansainvälisen vertaistuen päivänä Vuoksenniskalla.

Kokemusasiantuntijuus, kouluttaminen, kehittäminen, tulevaisuus

Lainsäädännön päätösten jalkauttaminen isojen organisaatioiden ( sairaanhoitopiirit ) kautta asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi on hidas ja pitkällinen prosessi.

Kuitenkin asiakkaan, kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyötä, kouluttautumista ja vertaistyötä tehdään kaiken aikaa.

Tärkeintä on ymmärtää, että sydämen tasolla kaikki olemme vertaisia riippumatta siitä, missä asemassa kukin on yhteiskunnassa, tai millaista valtaa työssään käyttää.

Ruohonjuuritason vapaaehtoistyöllä on yhä suuri merkitys mielenterveystyössä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä.

YHTEYSTIETOJA

SAIRAANHOITOPIIRI

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri – eksote

Vaihde: p. 05 352 000, avoinna ma–pe klo 8–16

Postiosoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

http://www.eksote.fi

MIELENTERVEYSYHDISTYKSET

Lappeenrannan seudun Mielenterveysyhdistys ry

Ratakatu 28, 53100 Lappeenranta

Puh. 050 464 3498 Kimmo Kosonen

Järjestämme monipuolista ja kiinnostavaa vertaistukitoimintaa kokemustietoon perustuen omilla vahvuuksillamme, keskustellen tapahtumien retkien sekä koulutuksen merkeissä, koska koemme, että kaikki toiminta mikä on ympäristön mielestä järkevänoloista ja -näköistä on kuntouttavaa toimintaa — Lappeenrannan seudun Mielenterveysyhdistyksen toiminta ( PPTX )

Joutsenon mielenterveys JOMI ry

Hiidenmäentie 1, 54100 Joutseno

Puh. 040 721 2761 Alpo Härkönen

sähköposti: alpo.harkonen[at]pp1.inet.fi

Imatran Puutalo ry

Lappeentie 25, Puutalo 55100 Imatra

Puh. 040 0184231 Eino Parvinen

sähköposti: puutalo[at]outlook.com

web -sivut : http://www.imatran-puutalo-ry.com/

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveyskuntoutujia, heidän omaisiaan ja läheisiään sekä toimia mielenterveystyön edistämiseksi ja psykiatrisen avohoidon ja kuntoutuksen kehittämiseksi. Tähän tukitoimintaan kuuluu: ryhmätoiminta, vertaistukitoiminta, virkistys-ja liikuntatoiminta, yhteistyö mielenterveystyötä tekevien viranomaisten, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.

Heikintalo

Heikintalo (perustettu 8.4.2002)

Taustaorganisaatio: Heikintalo – Lappeenrannan Klubitalo ry

Kesämäenkatu 10, 53600 Lappeenranta

Puh: 0400 451 344 , Johtaja Lasse Koivumäki

Sposti: lpr.klubitalo[at]heikintalo.net

Kotisivu: heikintalo.hol.es

Heikintalon toiminta uudistuu

Yleinen käsitys on edelleen, että Heikintalon toiminta on suunnattu pelkästään mielenterveyskuntoutujille. Tosiasiassa Heikintalon toimintaan voi osallistua jokainen, joka on kiinnostunut ja voi hyötyä Heikintalon toiminnasta.

Heikintalon toiminta on kaikille avointa kansalaistoimintaa, jonka suunnittelussa huomioidaan mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tai muusta syystä arjessa lisätukea tarvitsevien toiveita ja tarpeita.

Imatran Klubitalo ( perustettu 1.1.1999)

Taustaorganisaatio: ESKOT ry

Suntionkuja 2, 55120 IMATRA

Puh: 050 469 8986 , 050 469 8586 Johtaja Sanna Rinkinen

Sposti: klubi(at)imatranklubitalo.org

Kotisivu: http://imatranklubitalo.org/

Imatran Klubitalo on jäsenistön ja pal­katun henkilökunnan muodostama ­yhteisö, joka tarjoaa jäsenille heidän omista tarpeis­taan lähtevää työpainotteista toimintaa ja vertaistukea.

Klubitalo perustuu kansainväliseen Foun­tain House -toimintamalliin, jonka ta­voitteena on parantaa kuntoutujien elämän­laatua, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja tukea paluuta työelämään.

KoKoA ry

Etelä-Karjala:

Ritva Veijalainen, Harri Pirttimäki

etela-karjala@kokemusasiantuntijat.fi

KoKoa ry:n keskeiset tehtävät

Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen

Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia

Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen

Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen

Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen

YKSITYISSEKTORI

Sakari Ohjelmistot – Sakari Software

Kokemusasiantuntijan vastaanotto, yksityispraktiikka

Vuoksenniskantie 86, 55800 IMATRA, Finland

Puh. 040 – 964 4910 Jouni Sakari Kemppinen

info[at]sakariohjelmistot.fi

https://www.sakariohjelmistot.fi

Jouni Sakari osallistuu monenlaiseen vapaaehtoistyöhön ja on avoin osallistumaan erilaisiin hankkeisiin kokemusasiantuntijana ja tsemppaamaan yhteisyyttä, itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa. — 2017 Syksy Esite ( Facebook )

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s