Mummy is da Wurd! LOL

Are you going to star in the next firth element movie?  😉

Yes ! Definitely  😉 , the ” Golden Fir Needles of Pleiades ” is the name of the very much secret movie project , but you won’t tell anybody , will you ?  😀 

Mummy is da Wurd! LOL

Mummyfying !!! , how did you know about the manuscript ? ? ? ? Your line “Mummy is da Wurd!” was the answer to the question by the Pleiadian Cashier at the Special Ward Office ” Please , press the button or choose your treatment by spelling the Word in the button ”  😀  😀  😀 /

[ FIN ] Sakari Ohjelmistot – Sakari Software TIEDOTE – JULKAISUVAPAA

Vuoksenniskantie 86, 55800 IMATRA , Puh. 040-964 4910 , S-posti. info@sakariohjelmistot.fi

SAKARI OHJELMISTOT
LOMALLA vko 32

Suljettu 7.8.-12.8.2017

Mikäli Sakari Ohjelmistot liiketilaan pitää pakottavasta syystä päästä kyseisenä aikana, vastaa liiketilan ja yrittäjän asuinhuoneiston isännöinnistä tuona aikana K. Salmela.

Hänen yhteystietonsa saa soittamalla sellaisen tarpeen sattuessa puhelinnumeroon +358 40 964 4910, josta tarkemmat yhteystiedot ovien pikaista aukaisemista varten saadaan. Puhelinsoitosta voi aiheutua kuluja, joista Sakari Ohjelmistot ei vastaa.

20170705_152456

Järjestyssäännön 8. kohtaan viitaten tiedotetaan, että Sakari Ohjelmistot -liiketilan palovaroitin Vuoksenniskantie 86:ssa on tarkastettu 7 . 7 . 2017. Samoin Vuoksenniskantie 86 asunto 2:n palovaroitin on tarkastettu 7 . 7 . 2017. Yleinen liiketilojen turvatarkastus on suoritettu heinäkuun 7. ( Tiedot päivämääristä päivitetty oheen turvatarkastuksen yhteydessä. )

Loman ajaksi yksityisen elinkeinonharjoittajan huoneiston ja Sakari Ohjelmistot – liiketilan sähkölaitteet kytketään varmuuden vuoksi kaikki pois päältä pääkytkimistä. Sähkömittareita ei saa kytkeä päälle tuona aikana ilman asukkaan, yrittäjän tai hänen, tai hänen yrityksen edustajan tai isännöitsijän lupaa.

Akkumulaattorivarmennettu huoneistojen turvalaitteisto on aktivoidaan tuoksi ajaksi. Mikäli liiketilaan tai asuntoon mennään kyseisenä aika, syntyy hälytystila, joka laukeaa automaattisesti 15 minuutin kuluttua hälytyksen alkamisesta, tai jos laite kytketään pois päältä kauko-ohjaimella, joka on isännöitsijän hallussa.

Mikäli hälytys tapahtuu, pyydetään sen kuulijoita ottamaan yhteyttä isännöitsijään.

Mikäli tarvitsette yhteyttä yksityiseen elinkeinonharjoittaja J.S. Kemppiseen, voi tarvittavat yhteystiedot loman aikana saada puhelinnumerosta +358 50 354 9923 . Sakari Ohjelmistot ei vastaa mahdollisesta soitosta aiheutuvista kuluista.

CLOSED , On vacation 7th … 12th August 2017

” If Sakari Software’s commercial premises are to be accessed for any compelling reason during that time, it will be up to K. Salmela  for the access to the Premises and Entrepreneur’s Residential Housing during that time.

For the necessary contact details, please call +358 40 964 4910 for more information on how to quickly open the doors. Costs incurred by the telephone conversation are not compensated by Sakari Software or the tenant.

With reference to the paragraph 8 in the Order of the House, it is announced, that the Sakari Software Safety System [ SSSS ]  and smoke detector has been checked at the Vuoksenniskantie 86 on 7th of July 2017. Similarly, the Vuoksenniskantie 86 apartment 2 – smoke detector has been inspected on 7th of July, 2017. The general screening of business premises has been completed on July 7th ( data was updated on the date of security screening ).

During the vacation, both the private trader’s apartment and Sakari Software – Commercial electric appliances are switched off for safety using the main switches. Electric meters must not be switched on during the vacation without the permission of the resident, the entrepreneur or his or his representative or the estate housing manager K.Salmela.

The battery-powered condominium security equipment is activated for that period. If the security in the  store or dwelling is triggered, the  alarm condition will be generated that will automatically  go off within 15 minutes after the start of the alarm, or, if the device is switched off by the remote control held by the property manager.

If an alarm is triggered, please contact the responsible business premises manager K.Salmela.

If you need to contact the private entrepreneur, J.S. Kemppinen himself, you can get the necessary contact information during his vacation, in a secret location, by calling +358 50 354 9923. Sakari Software will not be responsible for any costs incurred by that call.” —  Google Translate , with necessary modifications by Laminator.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s