Preventive Mental Health Work

A CHARITY PROJECT

A comment in Facebook

10419449_10152547233112288_609645607897270103_n

[ FIN :  käännös suomeksi tekstin välissä ( kursiivi )  ]

 I am making 100 ( one hundred ) male action figure characters with individual clothing and also , names ! This is part of Finland celebrating 100 years of independence this year . #suomi100 ( my project is not official , but I am celebrating Suomi – Finland 100 Kymenlaakso ) , in the Spirits ! 

[ FIN ]Teen 100 ( sata ) miespuolista toimintahahmoa joilla on yksilöllinen vaatetus , ja nimet ! Tämä on osa sitä , että Suomi juhlii 100 vuotiasta itsenäisyyttään tänä vuonna . ( Projektini ei ole virallinen, mutta juhlin yhdessä kaikkien kanssa , hengessä mukana ! ) 

The names of the figurines are three-syllable Finnish male-first-names , and some other common names from other languages . The exhibition of these little figurines will be held in my Gallery ( the premises that also are an office to my other business branches ) in Vuoksenniska, Imatra in December 2017 . The artwork will be sold , and part of the income will be directed to support Mental Health work for those who have been depressed , and are recovering from depression or other mental health problems locally here in Imatra , as part of a group that is gathering in my business premises .

[ FIN ] Hahmojen nimet ovat kolmetavuisia suomenkielisiä miesten etunimiä , ja joillakin on yleinen muiden kielten nimi myös . Näyttely näistä hahmoista järjestetään galleriassani ( toimitiloissa jotka ovat myös muun liiketoiminnan toimisto ) Vuoksenniskalla, Imatralla, joulukuussa 2017 . Taidetyö myydään , ja osa tuotoista käytetään tukemaan Mielenterveystyötä niiden eduksi, jotka ovat olleet masenunteita ja jotka toipuvat masennuksesta tai muista mielenterveyden ongelmista Imatralla , osana sitä ryhmätoimintaa joka kokoontuu yrityksen toimitiloissa ) 

One of the figurines has already been reserved , with the name ‘Oskari’ , and it can not be purchased any more !

[ FIN ] Yksi hahmoista on jo varattu , nimeltään ‘Oskari’ , ja sitä ei voi enää ostaa ! 

Figurines can be reserved by name , and the list of available names will be shared shortly in www.sakariohjelmistot.fi fb pages ( Sakari Software is the English name for my business here in Facebook ) .

[ FIN ] Hahmot ovat siis varattavissa nimillään , ja varattavat nimet julkaistaan piakkoin Sakari Ohjelmistojen web-sivuilla ( Sakari Software on rinnakkaistoiminimi englannin kielellä ) . 

There will also be a DIY package for any three-syllable-named character ( need to be ordered in advance ) , that is not listed in the original set of figurines . The income of these DIY characters will be directed mainly for the charity purposes , and their production and the materials will be gathered by volunteer activity .

[ FIN ] Lisäksi tulee saataville Tee-Se-Itse -paketti mille tahansa kolmi-tavuiselle nimelle ( täytyy tilata etukäteen ) , jota ei ole listattu alkuperäisessä nimilistassa . Näiden tuotot ohjataan kulujen kattamisen jälkeen hyväntekeväisyystarkoitukseen , ja niiden valmistaminen ja materiaalihankinnat tehdään vapaaehtoisvoimin . 

The prices of the figurines with clothing , and the DIY package will be informed , and in case of International orders , the postage fees will be added . The payment options include Paypal .

[ FIN ] Asusteellisten hahmojen ja Tee-Se-Itse paketin hinta ilmoitetaan , ja mikäli tulee kansainvälisiä tilauksia , lisätään postituskulut. Maksutavoissa on Paypal.

I hope to tell more , soon enough … Thank you  [ snip ] .

[ FIN ] Toivon voivani kertoa enemmän piakkoin … Kiitos [ leikattu ] 

Greetings from Imatra Finland, with blessings from Heart  ❤  to Heart  ❤ 

Terveisiä Imatralta, Suomesta, siunaten Sydämestä ❤ Sydämeen ❤  

Jouni Sakari Kemppinen

” I am an Expert by Experience , doing Preventive Mental Health Work with Mieli Maasta ry ( ENG : free translation ‘ Lift Your Mood from the Ground -society ‘ , that is part of the Finnish Central Association for Mental Health at http://mtkl.fi/in-english/ ) as a Peer Guidance Councelor [ snip ] ” – A comment in Facebook in the thread started by Peaceful Trees

[ FIN ] ” Olen kokemusasiantuntija, joka tekee ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä yhdessä Mieli Maasta ry:n kanssa vertaisohjaajana, joka yhdistys on osa Suomen Mielenterveyden keskusliittoa ” — kommenttiketjussa Facebookissa , jonka aloitti RauhantahtoisetPuut 

[ IN THE IMAGES : The little Figurines are being prepared , and some of them are Greeting by-passers in the Sakari Ohjelmistot – Sakari Software window at Vuoksenniskantie 86, 55800  IMATRA, Finland . Connect via : CONNECT  ~ ~ [ FIN ] KUVISSA :  Pieniä hahmoja valmistetaan , ja jotkut niistä tervehtivät ohikulkijoita Sakari Ohjelmistot ikkunasta Vuoksenniskantie 86:ssa, 55800  IMATRA, FINLAND . OTA YHTEYTTÄ  ]

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s