Kirjoitusprojekti – Writing project

Translation into English at the end

Sakari Ohjelmistot TIEDOTE

Jouni Sakari Kemppinen 28.5.2017
Vuoksenniskantie 86
55800 IMATRA

[ ] , KIRJOITUSPROJEKTI 1.6.2017 – 31.7.2017
Sakari Ohjelmistojen toimintaan kuuluu taiteellinen luominen, ja [ ]  alkaa 1.6.2017 kirjoitusprojekti, joka kestää suunnitelmien mukaan kaksi kuukautta. Työtä tehdään Sakari Ohjelmistot -toimitilassa . Sen lisäksi liikehuoneistossa on torstaisin kello 09:00 – 10:00 kokemusasiantuntijan vastaanotto. Lisäksi joka kuukauden toinen torstai toimistolla kokoontuu Mieli Maasta r.y.:n keskusteluryhmä. Lisäksi toimistoa käytetään asiakastapaamisiin myös satunnaisesti asiakastarpeen mukaan mahdollisesti myös normaalien toimistojen aukioloaikojen ulkopuolella. Toimitilaa käytetään muuhunkin Sakari Ohjelmistojen toimialoihin liittyvään toimintaan kyseisenä aikana.

Kirjoitustyössä käsitellään omaan kokemukseen perustuen muun muassa perheen hajoamista, lapsen sijoittamista, ulkopuolisuuden tunnetta ja syrjäytymistä, uhriutumista, periytyvää alttiutta riippuvuussairauksiin ja mielen terveyden ongelmiin, perheväkivaltaa, henkistä väkivaltaa, avioeroa, vallankäyttöä, kiusaamista, geneettistä perimää, sosiaalisia ongelmia, alkoholismia, miehen roolia ja seksuaalista identiteettiä, identiteettiongelmia, sodan vaikutusta mielenterveyteen, traumojen siirtymistä sukupolvelta toiselle, orpoutta, hyväksikäyttöä, lapsuuden traumojen vaikutusta mielenterveyteen, paranoidista skitsofreniaa, reaktiivista psykoosia, posttraumaattisia reaktioita, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, masennusta, kuntoutumista, voimauttavaa omaterapiaa, erityisherkkyyttä ja -lahjakkuutta, luovuuden mahdollisuuksia, toivon näkökulmaa, selviytymiskeinoja, muutoskuntoa, elämän mielekkyyden kokemusta ja elämän tarkoitusta.

Kuvakaappaus 2017-01-14 01-37-50

Kirjoitustyössä pyritään kaunokirjallisuuden keinoin kuvaamaan yksittäisen ihmisen elämän kautta nykyaikaa ja sen ilmiöitä, sekä porautumaan syvälle olemisen ja elämisen ahdistavaan todellisuuteen niin, että sieltä löytyy jotain arvokasta ja tärkeää, jotta se voi helpottaa olemista, tilanteista selviämistä, syiden ja seurausten ymmärtämistä, tunteiden käsittelyä, arvojen määrittelyä, luovuuden hyödyntämistä, unelmien ja toiveiden toteuttamista, parhaiden päätösten tekemistä ja yksinkertaisten toimivien ratkaisujen toteuttamista. Kirjan tavoite on palvella ihmismielen eheyttä ja edistää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä sekä määritellä SKR-#, eli Suoraan keskeisiin ratkaisuihin -työmenetelmä.

Luovan kirjoittamisen prosessi vaatii keskittymistä ja paneutumista. Siihen kuuluu elämänkerta-aineiston läpikäyminen, muistiinpanojen tekeminen, sanelut, haastattelut, kirjoittaminen, tulostaminen, tapaamiset, kokoukset ja lopuksi julkaisuun liittyvät juhlat. Kirjoitusprojektia toteutetaan Vuoksenniskantie 86:ssa Sakari Ohjelmistojen vuokraamassa liiketilassa ja taloon kuuluvassa yksiössä, jossa kirjailija asuu. Työssä noudatetaan kirjailijan etiikkaa ja luovaa systeemisuunnittelua

Kuvakaappaus 2017-05-09 09-03-02

, Suomen lakia sekä talon järjestyssääntöä.

Luovan työn ajankäyttöä ei voi tarkkaan määritellä, joten kirjailijan työtä voidaan tehdä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa. Työssä pyritään noudattamaan suurinta mahdollista hiljaisuutta.

Mikäli kirjoitusprojektista tai muusta Sakari Ohjelmistojen liiketoiminnasta aiheutuu häiriötä talon muille vuokralaisille, asukkaille tai liiketilojen käyttäjille, tai vuokranantajalle, pyydetään ystävällisesti ottamaan yhteyttä joko käymällä kokemusasiantuntijan vastaanotolla torstaisin 09:00 – 10:00 Sakari Ohjelmistot -toimistolla tai soittamalla puh. 040 964 4910 ajan varaamiseksi jonain muuna aikana.

Kunnioittavasti

Jouni Sakari Kemppinen
Kirjailija

TRANSLATION 

Sakari Software

ANNOUNCEMENT

Jouni Sakari Kemppinen 28th May, 2017
Vuoksenniskantie 86
55800 IMATRA

WRITING PROJECT : June 1, 2017 – July 31, 2017

Sakari Software’s activities include artistic creation, and on June 1, 2017 a writing project begins, that is scheduled to last for two months.

2008-02-04-RK029

The work is done in Sakari Ohjelmistot office (and the residence).

On business Thursdays from 09:00 am to 10:00 am, there is a reception desk in the business premise. In addition, the second Thursday of each month at the office a discussion group of Mieli Maasta r.y. will gather. Additionally, the office is used occasionally for client visits according to customer needs, also possibly , outside normal office hours. The premises will be used for other activities related to Sakari Software’s activities during that period, too.

Background

The writing is based on personal experience about, inter alia; family breakdown, divorce, child placement, emotional and social exclusion, victimization, orphanage, childhood trauma on mental health, HSP – hypersensitivity and special talents; the impact of war on mental health, shifting traumas from generation to generation, genetic inheritance, susceptibility of mental health problems; domestic violence, mental violence, use of power, bullying; social problems, alcoholism; exploitation, sexual orientation, sexual identity, identity problems; paranoid schizophrenia, reactive psychosis, posttraumatic reactions, bipolar disorder, depression; rehabilitation, empowering self therapy; hope, survival methods, coping mechanisms; the ability to change behaviour; finding the sense, meaning and purpose of life.

“No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friend’s or of thine own were: any man’s death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee.”
―John Donne, No man is an island – A selection from the prose

Aim

Through the use of fiction, the literary work aims to describe the present and its phenomena through the life of a single human being, and to drill into the distressing reality of being and living – so that something valuable and important can be found;

  • facilitating being,
  • coping with situations,
  • understanding causes and consequences,
  • handling emotions,
  • utilizing creativity,
  • implementing dreams and desires,
  • making the best possible decisions,
  • and implementing simple, workable solutions.

The purpose of the book is to serve the integrity of the human mind and to promote preventative mental health work, both to define the SCR # (Solution Centered Results – Sakari Matrix) method.

Integration

Method

The creative writing process requires concentration and focus. It includes browsing biograpich materials, writing down notes, dictating, interviews, actual writing, printing, appointments, meetings, and finally celebrations related to the release of the book. The writing project is being carried out at Vuoksenniskantie 86 in Sakari Software’s rented business premises and the flat in the house where the writer lives.

In the work the writer’s ethics and creative system design are applied, in accordance with the Finnish law and the Order of the house.

Contact

As the time spent on creative work can not be precisely defined on daily basis, the writer’s work can be done at any time of day, and it will performed in maximum silence possible.

If the writing project or other Sakari Software business activities disturb the other tenants of the house, residents or business premises users or the landlord, please contact either by visiting the Expert by Experience Specialist on Thursdays from 09:00 to 10:00 at the Sakari Software Office, or by calling tel. 040 964 4910 for any other meeting times.

Yours sincerely

Jouni Sakari Kemppinen
Author

[ ARTICLE IMAGE BY : https://www.clipartsgram.com/download/3vUaZcy ]

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s