Tietohallintorekisteri

Tietojen hallinta

> EXPORT SCR-#-REPORT -PDF -N "ADMINISTRATION REPORT"

Yrityksen käytössä on monenlaista tietoa, jota tallennetaan erilaisiin järjestelmiin.

Eräs tärkeä tietojärjestelmä on hallinnon tietojärjestelmä, jossa säilytetään tärkeää tietoa mm. henkilökunnasta, palkanmaksusta, sopimuksista, lainoista, verojen maksusta, tietosuojasta, käyttäjätunnuksista, muista rekistereistä yms.

Onko tämä yleensä vain mappi josta tiedot löytyvät välilehtien takaa?

Sakari Ohjelmistot on kehittänyt yksinkertaisen puoliksi automatisoidun hallinnon tietojärjestelmän mikroyrityksille.

SKR-# Tietojenhallintajärjestelmä

Mikroyritys määritellään yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää.

Tilastovuodesta 2003 alkaen lisäksi:
jonka vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa ja joka täyttää alla määritellyn perusteen riippumattomuudesta.

Riippumattomia yrityksiä ovat ne yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko PK-yrityksen tai pienen yrityksen määritelmää. — Tilastokeskus

Mitkä ovat yrityksen hallinnon tietojärjestelmän yleiset standardit tai laatukriteerit ?

Laki ja sopimukset määrittelevät tietohallinnan sisältöjä ja periaatteita. Se miten tiedot käytännössä hallitaan on jokaisessa yrityksessä itse ratkaistava.

Mitä hyötyä on tietohallintostrategiasta?

Hyvä tietohallinta säästää aikaa. — Jouni Sakari

Termillä tietohallintostrategia tarkoitetaan suunnitelmaa, joka määrittelee
organisaation keskeisimmät tietotekniset ratkaisut, niiden käyttökohteet, kehityssuunnitelmat, resurssoinnin jne.
Siinä kuvataan tietohallinnon nykytila, tavoitteet sekä ne toimenpiteet,joilla tavoitteisiin pyritään ja sen on tarkoitus ohjata koko yrityksen tai muun tahon tietohallinnon kehittämistä. — TITE2060 Organisaation tietojärjestelmät
Mikä on hyvä minimiratkaisu tietohallinnon järjestämiseksi ?
Hyvä tietohallinnon järjestelmä kokoaa oleellista hyödynnettävää tietoa helposti käsiteltävään muotoon joustavasti ja yksinkertaisesti. Tällainen on esimerkiksi mappi, josta tärkeät paperit löytyvät helposti. Lisäksi olisi kuitenkin hyvä myös saada tietoja digitaalisessa muodossa, ja niin, että ne ovat organisaation virallisia dokumentteja.
Jokainenhan voi tehdä sellaisen systeemin itse – esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmilla: Excel tai Apache OpenOffice. Tai pyytää jotakin nörttiä väsäämään sellaisen. Järjestelmä voidaan myös laittaa Inter- tai Intranettiin.

Millainen on kevyt järjestelmä?

Sakari Ohjelmistot kehittää paraillaan dynaamista kevyttä johdon työkalua yrityksen tai yhdistyksen tietohallintatarpeisiin. Sitä voi laajentaa tarvittaessa ja siihen voi yhdentää esimerkiksi yksinkertaisen laskutuksen ja kirjanpidon, suoramarkkinointirekisterin, varastokirjanpidon, sekä palkanlaskennan. Järjestelmä helpottaa oleellisen tiedon löytymistä ja jakamista, sekä mahdollistaa toiminnan keskitetyn suunnittelun.
SCR-# Tietohallinto -järjestelmä on modifioitavissa pienten yritysten ja yhdistysten tarpeisiin. Sitä voi käyttää jopa henkilökohtaisena tiedonhallinan järjestelmänä, kun taulukkolaskennan perusopit ovat tyydyttävästi hallinnassa.
Jos kiinnostuit , ota yhteyttä . Tuote tulee virallisesti markkinoille huhtikuun alussa ja sen hinta ennakkotilaajille on halvempi . Lopullisen tuotteen myyntihinta on noin 100,00 – 150,00 euroa. Se on kertahinta. Järjestelmän käyttöönotosta ja koulutuksesta voidaan tarvittaessa sopia erikseen.
Esimerkki raportista, joka tietohallintorekisteristä saadaan (versio 1.1,  13.3.2017) 2017-03-13_SakariOhjelmistot_hallintorekisteri
LATAUSLINKKI SAATAVILLA 1.4.2017 ALKAEN 
SALASANASUOJAUKSEN TAKANA : LATAA SKR-# TIETOHALLINTOJÄRJESTELMÄ JO NYT
Tulosteita saa järjestelmästä asiakohtaisesti yksitellen, ja sieltä voidaan tulostaa esimerkiksi asiakasrekisteriotteet, palkkalaskelmat, todistukset, tuloslaskelma, tase, budjetit sekä erilaisia tilastoja, kaavioita ja listoja.
SKR-# järjestelmä sisältää turvallisuusmääritykset, joilla esimerkiksi estetään luottamuksellisen tiedon tulostaminen vahingossa.
Järjestelmä on salasanasuojauksen takana, joten tietoja voi tutkia vain tietohallinnosta vastaavat henkilöt. Tapahtumista pidetään omaa rekisteriä, joten järjestelmän käyttö tulee hyvin seuratuksi.

Järjestelmän ennakkotilaus tulee noin 50 euroa halvemmaksi. Toimi heti ja sovi käyttöönotosta.

Onko vuoden 2015 verotuspäätöksen erittely hukassa ? Voisiko se olla tallessa keskitetyssä tietohallintojärjestelmässä ? Oletko miettinyt kuinka paljon aikaa säästät kun tarvittavat tiedot löytyvät käden käänteessä ?

OTA YHTEYTTÄ – CONNECT JOUNI SAKARI

(C) 2017 SAKARI OHJELMISTOT - SAKARI SOFTWARE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s