UKKO.fi ~ Markkinointikirja

Jouni Sakari Productions

[ English summary at the end ]

Käsitteenä markkinointi sekoitetaan usein markkinointiviestintään. Usein markkinoinnista puhuttaessa puhutaan itseasiassa markkinointiviestinnästä, joka on kuitenkin vain yksi markkinoinnin kilpailukeinoista. — https://www.ukko.fi/tag/markkinointi/

Luin tänään UKKO.fi:n ilmaiseksi tarjoaman Kevytyrittäjän markkinointikirjan, jonka olin ensiksi tulostanut paperille. Tykkään lukea paperilta tai oikeasta kirjasta mieluummin kuin PDF-tiedostosta kuvaruudulla.

Osallistun ilmaiseen kevytyrittäjäkurssiin

Suosittelen kevytyrittäjän markkinointikirjaa kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet oman yrittäjyyden aloittamisesta, ja siihen sisältyvien osa-alueiden opiskelusta. Nykyään on niin helppo opiskella asioita jos vain motivaatiota riittää.

Olen jo itse tehnyt päätöksen, mutta se odottaa vielä toimeenpanoa. Odotan jonkin aikaa joidenkin muiden myös tekevän päätöksiä.

Oppiminen on hauskaa !

~~~ Translation into English ~~~

I have read the PDF-book “Marketing book for a ‘worker-entrepreneur’ ” (published in Finnish : Kevytyrittäjän markkinointikirja by UKKO.fi ). I printed the book, because I prefer reading real books, or prints.

I am participating a course for ‘worker-entrepreneurs’

I recommend the book for all those, who are interested in starting their own business, and studying the areas included. It is so easy to study nowadays, as far there is enough motivation.

I have already made a decision, but I am waiting for the right moment. I still need to wait because other instances, too, need to make some decisions.

Learning on fun !

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s